v 13 2020

v 13 2020

Måndag 23 mars
Den här veckan arbetar vi på Navet med utvecklingsarbete, planering och dokumentation. Vi genomför viss utbildningsverksamhet av pedagoger och elevteman med uteverksamhet. Vill du lämna tillbaka skolmaterial eller kika i infobiblioteket så finns vi här på kontoret måndag - fredag mellan kl 8.00-16.30.

 

Tisdag 24 mars 
Idag träffar vi barnen på Engelbrektskolan igen. Under läsåret 19/20 har vi tillsammans med lärarlaget planerat in utomhuslektioner. Vi träffas ungefär var tredje vecka i skolskogen helt nära skolan. Den här veckan bygger vi dammar i bäcken. Olika moment som att mäta, planera, såga och räkna ingår som en naturlig del av temat. Samtidigt som vi bland annat tränar på ord och pratar om ekologi.

 

Onsdag 25 mars
Idag äter vi våfflor såklart! Men däremellan arbetar vi nu intensivt med färdigställandet av astronomiutställningen. Vi planerar för nya teman och program. Vi uppdtaterar och reviderar temat ANT om alkohol, narkotika och tobak. Ett samarbete med Länsförsäkringar Älvsborg. Temat riktar sig till högsgadiet och gymnasiet men vi testar nu även en variant anpassat till föräldrar och kommer att möta en grupp i samarbete med Mötesplats Norrby. 

 

Torsdag 26 mars 
På Navet har vi diskuterat och undersökt hur vi bäst skall uppfylla vårt uppdrag gentemot utbildningssektor och allmänhet. Ett sätt som vi inom science centerbranschen identifierat är att använda sociala medier för att nå ut med allt ifrån enkla experiment och tips till utbildningar och föreläsningar. Just nu vidareutvecklar vi materialet "Grön i Labbet" med sagoberättelser och tillhörande laborationer på Navets Youtube-kanal. Den första sagouppläsningen och labbtutorial kommer inom kort att publiceras. 
Idag deltar vi i ett lunch-webinar som Handelskammaren håller. Bra för då kan fler från oss delta!
Arbetet med GDPR och dokumenthanteringsplaner fortsätter som vanligt. Idag möts arbetsgruppen på Boråsregionen för vidare utveckling av arbetet.
AB Bostäder, Fritid- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad, 4-H gården och Navet planerar en aktivitet för årskur 5 om hållbar utveckling under nästa läsår. Idag möts vi över Skype för att planera detaljerna. Mer information kommer!

 

Fredag 27 mars
Publicering och färdigställande av olika arbeten. Avstämningsmöte inför helgen med pedagoggruppen och administrationen.

 

Lördag och söndag 28-29 mars 
På lördag infaller Earth Hour kl 20.30-21.30. På Navet uppmärksammar vi det via sociala medier.

Vi har öppet för allmänheten som vanligt mellan kl 11.00-16.00. Alla som besöker oss under lördagen får ett stearinljus med sig som påminnelse och uppmuntran att göra sin röst hörd för klimatet!

 

Aktuellt. Navet följer regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset/Covid-19 Verksamheten är öppen för allmänheten på lördagar och söndagar kl 11.00-16.00. Om du känner dig frisk är du varmt välkommen att besöka oss. Personalen, liksom Du, stannar hemma om de känner något av de symtom som folkhälsomyndigheten beskriver LÄNK.  I dessa tider ber vi alla att visa hänsyn mot sina medbesökare genom att exempelvis hålla avstånd till varandra, vara noga med din handhygien. Hosta och nys i armvecket.
Under helgerna har vi även en station i entrén där Du kan testa hur rena Dina händer blir vid en vanlig handtvätt. Fråga vår personal!  Välkomna!

 

Vi följer utvecklingen noga och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.

 

Vi arbetar för fullt med färdigställandet av astronomiutställningen! Det blir en genomgripande renovering av lokalen och en helt ny utställning med ny teknik och inredning. Den nya Astronomiavdelningen planeras vara färdigställd under april månad.