v 16 2020

v 16 2020

Måndag 13 april
Annadag påsk – Stängt

 

Tisdag 14 april
Vi möter Engelbretskolans årskurs 2 elever i Skolskogen och fortsätter vårens planerade utelektioner.
Erikslunddskolan har bokat utetemat Smådjur vid vattnet. Vi möter tre klasser vid Viskan, helt nära skolan.
Gemensamt möte med hela personalen. Nu-koll, uppföljning och planering.
Uppdateringen av kemitemat ANT och planeringen för de första pilotklasserna är inne i slutfasen.
De mesta börjar bli klart i den nya Astronomiavdelningen nu sätts de sista detaljera, texter skrivs och stationer testas.
Instudering inför nytt skol- och utbildningsprojektet VI

 

Onsdsg 15 april
Navet åker till Björkhöjdsskolan och träffar tre årskurs 1 med tekniktemat ”de fem mäktiga”
Särlaskolan i Borås har bokat dubbeltema för årskurs 4. Vi har med Rovdjurstemat och Utematematik.
Arbete med projektet SOT – School of tomorrow http://www.navet.com/sot/
Skolutvecklingsprojektet PIF fortsätter idag med processträff 2 med lärarlagen i Grimsås och Dalstorp
Utvecklingstid för pedagogerna på Navet
Första arbetsgruppsmötet projektet VI som drivs av Sjuhärads kommunalförbund, Folkhögskolorna och Vuxenutbildningen.

 

Torsdag 16 april
Till Engelbrektskolan och idag årskurs 3 för utetema i Skolskogen helt enligt plan!
Processträff i Limmared, Helena och Erik från Navet möter pedagogerna på skolan.
I samarbete med Kulturskolan i Borås, välkomnar vi några elever som går en foto/filmutbildning till att dokumentera och utföra en uppgift i våra utsällningslokaler

 

Fredag 17 april
Idag får eleverna i årskurs 1-4 besök från Navet. Vi har med oss tekniktemat ”de fem mäktiga”
Sjöboskolan har bokat utematematik för sina F-klasser