v 3 2019

v 3 2019

Måndag 14 januari

Uppstart för gymnasieprojektet med alla elever på Sven Eriksons teknikprogram. Ett tema som skall ge eleverna ökad förståelse för produktutveckling, hållbar utveckling, projektarbete, materiallära, presentation, vetenskaplig text, presentationer, samarbete och mycket mer. Medverkande är Sven Erikssongymnasiets pedagoger, årskurs 4 teknikprogrammet, Navet science center samt företagen Borås Energi och miljö AB, Fristad Plast, Emballator och Stora Enso.
Möte med UF-företaget Klimat kamrat

 

Tisdag 15 januari

Intern planering och upplägg för terminen 2019
Barn från Hässlegården besöker kemitemat med Berta drake.
Viskastrandsgymnasiet har bokat tema om vår fascinerande kropp.
År 8 från Daltorpskolan i Borås kommer till uppstart för årets tekniktema.


Onsdag 16 januari

Trandaredskolan har bokat astronomitema för årskurs 2
Ny grupp barn från Hässlegården besöker kemitemat med Berta drake.
Lärkans förskola har bokat vattentema för två barngrupper
Stor uppstart för 125 elever i år 8 på Engelbrektskolan i Borås som har valt att delta i årets tekniktema med teknikföretagen Ericson, Parker och Speed Group.
Möte med SPSM i Göteborg
Bokslutsarbete

 

Torsdag 17 januari

Skypemöte med projektgruppen i PISEA http://www.navet.com/pisea/
Trandaredskolan har bokat astronomitema för årskurs 2
Nästa år 8 från Daltorpskolan i Borås kommer till uppstart för årets tekniktema.
Viskaforsskolans årskurs 9 är bokade på miljötema på Navet – Hållbar utveckling, tre perspektiv.
Första klassen i årets specialtema i teknik för årskurs 8 startar upp kl 13.00-16.00

 

Fredag 18 januari

Erikslundskolan år 9 deltar i tekniktemat på Navet. Dags för deras uppstart på Navet.
Viskastrandsgymnasiet har bokat tema om vår fascinerande kropp.
Planeringstid för projektet PISEA
Fristad år 8 deltar i årets tekniktema och kommer till Navet på eftermiddagen för uppstart och uppdrag.
Möte med Fritid- och folkhälsoförvaltningen


Lördag och söndag 19-20 är Navet öppet för allmänheten klockan kl 11-16