v 36 2019

v 36 2019

Måndag 2 september

Uppstartför alla kurser och program på Högskolan i Borås. Under dagen kommer nära 2 000 studenter att få introduktion och information i Borås Stad. Ett stopp är i Kuben på NAVET. Rektor, Studentkårens ordförande och representanter från Borås Stad hälsar välkomna.
Navet fick en förfrågan från från Trollevi- och Växthusets förskola att lägga upp ett arbete med pedagogerna i kemi. Vi har nu planerat två utbildningstillfällen med pedagogerna och ett möte med eleverna här i labbet på NAVET. Idag möter vi barnen från Trollevi förskola här på Navet i Bertas labb.
Engelbrektskolan i Borås arbetar med ÄDK – ämnesdidaktiskt kollegium. Navet blev tillfrågade att delta för att bidra med våra kunskaper och erfarenheter inom matematik och främst utomhusmatematik. Idag träffar vi kollegiet på skolan för att planera lektioner med eleverna.

 

Tisdag 3 september

Erik och Helena har tillsammans med pedagogerna i Engelbrektskolans år 2 och 3 planerat utomhuslektioner utifrån terminsplaneringen. Idag möter de tvåorna i skolskogen på förmiddagen.
Fjärdingskolan har bokat astronomitema
Realgymnasiet har bokat två klasser på miljötemat - Vad tål planeten jorden?

Onsdag 4 september

Fedoua och Vasso deltar på Borås Folkhögskolas konferens om interkulturell dialog. Navet leder en workshop under eftermiddagen. Första temabesöken för klasserna i Drömstaden. Idag träffar vi klass Planeringstid för pedagogerna
Möte med helgpersonalen, våra viktiga guider.

 

Torsdag 5 september

Idag möter vi barnen från Växthusets förskola i Bertas labb. Vi kommer att jobba med kemi för de yngsta.  
Högskolan i Borås har hyrt evenhtallen KUBEN för föreläsningar i ekonomi
Lärarträff för de deltagande klasserna i Drömstaden. Idag träffar vi Kunskappskolan och Montessori Malmens pedagoger.

 

Fredag 6 september

Kemi för de yngsta och idag kommer barnen från Trollevi förskola till Navets labb.
Elever från Viskastrandsgymnasiet läser om hållbar utveckling och har bokat miljötemat ”Vad tål planeten jorden?”
Borås Kristna skola har bokat utetemat om smådjur i vattnet. Vi möter elever och lärare vid ån.
Högskolan i Borås har hyrt evenhtallen KUBEN för föreläsningar i ekonomi

 

Lördag och söndag 7-8 sept är Navet öppet för allmänheten mellan klockan kl 11-16.

 

För tredje året deltar Navet vid firandet av Kulturarvsdagen. På söndag 8:e finns Lina och Gusten vid Gamla Vattenverket i Ulricehamn. Läs om Kulturarvsdagen på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se

 

På söndag den 8:e invigs den nya miljöanläggningen Sobacken. Borås energi och miljö håller öppet för allmänheten. Navet finns på plats med vattenexperiment och pratar Globala målen. Läs mer på www.borasem.se