V 37 2020

V 37 2020

Måndag 7 september

Måndagsmöte med administrarion och pedagoger.
Generalrepetition av miljöutbildning för hela Navets personal. En utbildning på uppdrag av Borås Stad.

Tisdag 8 september

Navet deltar med aktiviteter på Norrby under hela NoLimit. Planering av de olika stationerna. 
Projektet Drömstaden är igång, den här veckan möter vi de första klasserna från Myråsskolan. 

 

Onsdag 9 september
Ubildning i Hållbar utveckling för studenter från Högskolan i Borås
Borås Stad, Fritid och folkhälsoförvaltning har bokat KUBEN för en utbildning om doping riktad mot gym.
Digital utbildning för Navets pedagoger i digitalisering. 
 

Torsdag 10 september

Navet erbjuder ett tema för högstadiet om alkohol, narkotika och tobak - ANT. Temat är uppdaterat med hjälp av ekonomiskt stöd frånLänsförsäkringar Sjuhärad. Fyra högstadier i Borås har bokat elevtema, lärarfortbildning och föräldramötesupplägg. Idag på förmiddagen träffar vi Bodaskolan för att planera insatsen. På eftermiddagen möter vi Särlaskolan.
Vi åker till Myråsskolan år 5 för den första aktiviteten i Drömstaden 20/21.
Bokslutsmöte, delår

Fredag 10 september

Dags för nästa klass från Myråsskolan att ta del av det första delmomentet av Drömstaden 20/21
Möte med Borås Energi och miljö ab, test av ny VR-miljö för utbildning och upplevelse. 

 

Lördagar och söndagar öppet kl 12-16. Vi tar in 100 besökare, biljetter köps i Navets entré.
Just nu ingen online-bokning men vi jobbar för en lösning under hösten.