v 47 2018

v 47 2018

Måndag 19 november

Måndagsmöte med pedagog- och administrationsgruppen
Vi välkomna Moa från Malmen Montessori årskurs 9 som skall praoa hos oss den här veckan
Hestra Midgård besöker astronomitemat
Gula Skolan har bokat fysiktemat ”Rörelse, kraft och friktion”
Bodaskolan besöker draken Berta i labbet
En grupp från SFI har bokat temabesök om kroppen
40 elever från Marks Gymnasium finns på Navet i eftermiddag med workshop och föreläsning om de globala målen.
Regionens kulturnämnd arrangerar en delregional kulturdialog för politiker och tjänstemän i KUBEN. Målet är att arbeta fram en regional kulturstrategi för 2020-2023
Klockan 18.00 föreläser Nathalie Simonsson om kroppen, känslor och sex. Nathalie är författaren bakom boken ”Det viktigaste av allt” och är en ofta anlitad föreläsare inom området sex och samlevnad.

Tisdag 20 november

Trandaredskolan har bokat tema om kroppen i nya utställningen
Två av Navets pedagoger åker till Ätradalskolan och arbetar med matematik med år 7, 8&9
Vi åker till Sandhultskolan och programmerar med elever och lärare
Fritslaskolan har sökt och fått medel till ett Skapande Skola-projekt. Lärarna har varit på uppstart på NAVET, nu är det elevernas tur. Under vecka 47 möter vi 140 elever i olika grupper.
Gnosjöandans Kunskapscenter besöker Borås och Navet för ett temabesök på Navet om genteknik och genetik.


Onsdag 21 november

Engelbrektskolan har bokat vattentema med Tunda och Triton
Trandaredskolan har bokat tema om kroppen i nya utställningen
Hestra Midgårdskolan har bokat kemitemat om brand
En annan klass från Hestra Midgård besöker temat om kroppen
En grupp från SFI har bokat temabesök om kroppen
Nästa klass från Hestra Midgård kommer till temat Brand
Eftermiddagen är vikt för planering
Klockan 15.00-17.00 finns vi som vanligt på fritidsgården på Norrby

 

Torsdag 22 november

Erikslundskolan har bokat fysiktemat ”Rörelse, kraft och friktion”
Borås Kristna skola besöker kemitemat med draken Berta
Engelbrektskolan har bokat tema om kroppen
Senioruniversitetet håller årets sista föreläsning i sin serie. Idag talar professor Karin Dahlberg om Den sjuka vården
Bäckängsgymnasiet besöker temat om genetik och genteknik
Hössna skola har bokat dubbeltema. En klass på kemi- och den andra på vattentema
Ytterligare en klass från Hestra Midgård på brandtema
Grupp två från Bäckängsgymnasiet på tema och genetik och genteknik

 

Fredag 23 november

Borås kristna skola har bokat temat om kroppen och dess olika funktioner
Fritsla och skapandeslkolaprojektet kommer till Navet
Särlaskolan har bokat astronomitema
Hestra Midgårdskolan har bokat kemitemat Brand – vem tände på fritidsgården


Lördag och söndag 24 – 25 november
Navet är öppet för allmänheten klockan kl 11-16