v 5 2020

v 5 2020

Måndag 27 januari

Särlaskolan har bokat tema om vår fascinerande kropp.
Pedagogerna på förskolan Kottar och frön kommer till Navet för en halvdags kompetensutveckling inom teknik för förskolan.
Dalstorpskolan har bokat fysiktemat ”Bromsa fallet”.
Navet är inbjudna till en workshop med Borås Stad om hur stadens energi- och klimatstrategi kan revideras och vilka åtgärder Borås Stad kan hitta inom området konsumtion.
Måndagsmöte för Navets administration och pedagoggruppen

 

Tisdag 28 januari

Navet och Engelbrekt fortsätter samarbetet med uteklassrum. Idag möter vi 2:orna i skolskogen. Vi pratar om vilka djur och fåglar som kan tänkas finnas där. Vi sätter upp holkar som vi kommer att följa under året.
Heldag i projektet Från idé till hållbar produkt. 60 av teknikeleverna arbetar under en dag med sina projekt. De skall utveckla sina moodboards, starta med sina prototyper och arbeta med sin idé.  


Onsdag 29 januari

Heldag i projektet Från idé till hållbar produkt. 80 av teknikeleverna arbetar under en dag med sina projekt. De skall utveckla sina moodboards, starta med sina prototyper och arbeta med sin idé.  
Sveriges Världskulturmuseer har önskat en konferensdag på Navet för verksamhetens chefer. Det vill höra mer om Navets arbetssätt, finansiering, strategier och hur Agenda 2030 genomsyrar hela verksamheten.

 

Torsdag 30 januari

Mogaskolan år 3 i Svenljunga har bokat dubbeltema med kemi och matematik. De är här hela förmiddagen.
Navet och Engelbrekt fortsätter samarbetet med uteklassrum. Idag möter vi 3orna i skolskogen. Vi pratar om vilka djur och fåglar som kan tänkas finnas där. Vi sätter upp holkar som vi kommer att följa under året.
Borås Stads IKT-pedagoger har bokat utbildning i programmering. Vi kör elevtemat Programmeringsäventyret med gruppen och pratar utveckling och förslag på elevupplägg.
Länsförsäkringar arbetar med hållbar utveckling inom alla tre perspektiv. Genom att stötta föreningar möjliggör de för fler barn och unga att hålla sig i rörelse och att delta i den gemenskap som en förening eller klubb innebär. Idag har de bjudit in intressanta föreläsare och representanter från Bris och Sisu. 90-talet åhörare från Älvsborgs föreningsliv är anmälda.

 

Fredag 31 januari

Planeringen av den nya astronomiavdelningen fortsätter…
elever och pedagoger från Sundlergymnasiet besöker vattenavdelningen
Idag utbildar vi 29 blivande 4-6 lärare. Studenter från lärarubildningen vid Högskolan i Borås kommer till matematikavdelningen Bagdad för att lära sig mer om taluppfattning.

 

Lördag och söndag 1-2 februari är Navet öppet för allmänheten mellan klockan kl 11-16.