v 8 2019

v 8 2019

Måndag 18 februari

Under vecka 8 kommer 5 000 elever från årskurs 6-9 i Borås Stad att besöka Navet för att delta och lyssna till en föreläsning med kriminolog Maria Dufva. Föreläsningen handlar om vad som sker på Nätet, om brottslighet och grupptryck. Om bilder, samtycke och utsatthet.
På måndag, torsdag och fredag föreläser Maria för vuxna med föreläsningen Mitt barn på nätet 
Sjömarkenskolan har bokat astronomitema
Erikslundskolan agerar pilotklass och testar det nya temat i programmering som heter ”Programmeringsäventyret”


Tisdag 19 februari

Föreläsningarna om livet på nätet fortsätter.
På Navet arbetar vi kontinuerligt med hållbar utveckling. I vår miljöpolicy skriver vi att ”Hållbar utveckling ska genomsyra hela Navets verksamhet och ska integreras i alla utställningar, teman och utbildningar. Navet vill förändra attityder och beteende hos besökare och inspirera människor att göra hållbara val. För att göra detta vill vi själva ligga i framkant och vara ett positivt exempel.”

Därför ska vi ständigt:

  • Utbilda oss i personalen så att vi håller oss uppdaterade
  • Utveckla våra miljöutbildningar, teman och inspirationsträffar så att vi kan inspirera ännu fler till att göra hållbara val
  • Minimera miljöpåverkan från våra resor
  • Hitta lösningar för att minska vår elförbrukning

Vår verksamhet är miljöcertifieringen vilket har ett stort värde för Navets trovärdighet.
Idag arbetar vi med de Globala målen för att se hur väl de finns representerade i våra elevteman och hur vi kan synliggöra dem i våra utbildningar och i våra utställningar.

Två pedagoger finns under förmiddagen på Svaneholmsskolan och genomför utomhusmatematik tillsammans med årskurs 4. Två lärarstudenter från Högskolan i Borås är med och dokumenterar.

Första tillfället för Navetklubben att träffas på Navet. Vi startar med smörgås och fortsätter med aktiviteter i TESSET. I slutet av träffen är allas föräldrar inbjudna för att vi skall träffas och för att alla skall få möjlighet att ställa frågor om upplägg och fortsättning.


Onsdag 20 februari

Föreläsningarna om livet på nätet fortsätter…
Mogaskolan besöker Navet och har bokat dubbeltema för två klasser. De skall köra Brand-temat och kemiutmaningen.
Sjöbogården har bokat kemi med draken Berta
En klass från Sjöboskolan möter skelettet Benny i människoavdelningen.
Tummarpskolan har bokat astronomitema.
Möte med Linda från Borås Energi och miljö AB för att planera fortsättning av det gemensamma temat Drömstaden.

 

Torsdag 21 februari

Föreläsningarna om livet på nätet fortsätter…
Engelbrektskolan har bokat astronomitema
Borås kristna skola kommer till Bagdad för matematiktema
Elever från Erikslundskolan sär har bokat ett besök i avdelningen om kroppen. De skall lära sig mer om matspjälkningssystemet.
Erik från Navet åker till KomVux med rovdjurslådan som vi har lånat från Länsstyrelsen
Tummarpskolan besöker astronomiavdelningen
Berta får besök i kemilabbet av barn från Björkgården
Fjärdingskolan har bokat vattentema med Tunda och Triton
Möte med Borås Stad, fritid och folkhälsa om projektet PISEA, Promoting intercultural science educatin for adults.
Terminsstart för Digitala labbet – kul tycker vi!


Fredag 22 februari

Föreläsningarna om livet på nätet fortsätter…
Engelbrektskolan har bokat astronomitema
Mogaskolan kommer med nya klasser för brandtema och fysiktemat om el och magnetism
Tummarpskolan har bokat astronomitema
Skypemöte med kollegor från Teknikens hus i Luleå om det gemensamma projektet om entreprenöriellt lärande.


Lördag och söndag 23-24 februari Navet är öppet för allmänheten klockan kl 11-16. Matematikavdelningen Bagdad är åter öppen för allmänheten. Välkomna