image description

MiIjöutbildning Borås stad

 

Vad görs på din arbetsplats för att just detta mål ska uppfyllas?

Vad skulle kunna vara nästa steg?

 

Läs mer om Globala Målen på www.globalamalen.se