image description

Fritidshem i fokus Samverkan Sjuhärad

Fritidshem i fokus är en gemensam satsning av kommunerna i Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda och Ulricehamn för att stödja det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmen i kommunerna. Satsningen innebär gemensamma föreläsningar och uppföljning i respektive hemkommun. Fritidshem i fokus sträcker sig till 2018 och avslutas med en spridningskonferens där goda exempel från våra fritidshem delas.

Navet ansvarar för en heldag den 14 september kring hållbar utveckling, digitalisering och naturvetenskap/ och teknik ute. Medverkar gör även Mediapoolen som också är en resurs för flera av kommunerna i satsningen. Dagen följs upp med en halvdags fördjupning.