image description

Grävarbeten i Simonsland

Just nu pågår det en stor ombyggnation i Simonsland. Borås Kulturskola flyttar in som närmsta granne till NAVET i augusti 2018. Trafikläget är ansträngt med många transporter, arbetsfordon, privata bilister och cyklister

Under vecka 21 pågår det olika grävarbeten framför Navets entré. 

Chartrade bussar hänvisas att lämna och hämta vid Högskoleplatsen på andra sidan järnvägen vid Högskolebiblioteket. Bussparkering finns vid Brodalsparkeringen vid Gina-huset.

Vi uppmanar till försiktighet i hela området. Håll era barn i händerna och ta gärna på reflexvästar på både barn och vuxna!