image description

Kemins dag

Kemins Dag är ett årligt återkommande arrangemang för att nå ut till unga och få dem intresserade av kemi. Varje år är det ett nytt tema. I år uppmärksammas FN:s Internationella år för växthälsa. Årets Kemins Dags-experiment handlar därför om fosfor och kväve, två näringsämnen som är viktiga för att växter ska må bra och utvecklas optimalt. 

Kemins Dag firas i hela landet, bland annat med hjälp av materialpaket från IKEM, Innovations och kemiindustrierna i Sverige, paket som innehåller roliga och pedagogiska experiment, lärar- och elevinstruktioner.

På Navet upppmärksmar vi dagen med elevteman, kemiexperiment för besökare på Navet under helgen 11-12/10 samt en helsida i Borås Tidning med experiment på årets tema. Bt-experimentet finns på Navets hemsida och Borås tidnings hemsida den 11 oktober och framåt. 

FN har utlyst år 2020 till det internationella växtskyddsåret (International Year of Plant Health). Under året lyfts växtskyddsfrågor upp över hela världen. Initiativet till temaåret kom från Finlands jord- och skogsbruksministerium. Växthälsan är globalt sett en mycket viktig fråga med tanke på både livsmedelstryggheten och skogsbruket nu då klimatuppvärmningen bidrar till ökad spridning av växtskadegörare LÄNK