image description

Navet bäst i Sverige

Navet behåller sin plats som Sveriges bästa science center.

Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!

För andra året i rad placerar sig Navet på delad förstaplats för sin verksamhet. Navet och Teknikens hus i Luleå får 35 av 40 poäng i Skolverkets kvalitetsbedömning. Poängen ligger till grund till fördelning av det permanenta verksamhetsstödet*.

Speciellt roligt och betydelsefullt är det att Navet toppar tre kategorier jämfört med ALLA andra science center i Sverige:

  • Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn
  • Lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras
  • Anlägger genusperspektiv

 

Verksamhetschef Lotta Johansson: Navet har arbetat intensivt de senaste åren med att engagera allt fler organisationer och företag i sin verksamhet. Desto fler olika verksamheter, människor och tankar desto bättre blir vi. Det är stor efterfrågan på Navets verksamhet och vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att vi får gott betyg från Skolverket inspirerar oss att arbeta vidare och utvecklas.

Samtliga kategorier som bedöms av Skolverket:

-    Lägger vikt vid att barns och elevers lärande  stimuleras.

-    Anlägger genusperspektiv.

-    Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer.

-    Bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.

-    Samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center.

-    Skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap.

-    Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn.

-    Stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

 Läs mer om skolverkets kvalitetsbedömning


* Det permanenta verksamhetsstödet 25 500 000 kronor fördelas i år mellan 15 science center.