image description

Att programmera med workshops

Kom igång med programmering på din skola

På uppdrag av Skolverket erbjuder Navet Science Center under vårterminen en workshopserie med introduktion och handledning i programmering.

Innehåll

Kursen består av en introduktionsdel där du får möta några grundläggande programmeringsbegrepp. Tidsåtgång 15-20 timmar inklusive skolverkets webbkurs som deltagaren genomför parallellt med workshopinnehållet under ledning av Navet. Materialet är indelat i tre spår:

Scratch, Micro: bit och Python.

Som lärare får du välja ett av dessa spår att fokusera på under kursens gång. Du kan under kursen läsa ytterligare spår om du hinner eller efter kursen komplettera med dessa om du önskar.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått Skolverkets webbkurs "Att programmera" eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning

För deltagarna är utbildningen kostnadsfri. Workshopserien finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns.

 

9 februari workshop 1 15.00-17.00

Den första träffen sker gemensamt för alla deltagare oavsett valt spår. Efter den inledande workshopen väljer deltagarna sitt spår; Scratch, Microbit eller Python

 • Programmering och LGR11
 • Vad är datalogiskt tänkande
 • Beskrivning av vad som krävs för att få ett kursintyg.
 • Presentation av Skolverkets webbkurs ”att programmera”
 • Uppdelning i studiegrupper utifrån valt spår
 • Inloggning och komma igång webbkursen

 

2 mars workshop 2, Scratch kl 15.00-16.30

3 mars workshop 2, Micro: bit kl 15.00-16.30

4 mars workshop 2, Python kl 15.00-16.30

Förberedelser: Deltagarna har gått igenom del 1 i webbkursen och börjat arbeta i det valda spåret.

Organisation: Deltagarna träffas spårvis.

Innehåll:

 • Vi går igenom grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i par eller studiegrupperna och under handledning av workshopledare.

 

13 april workshop 3, Scratch kl 15.00-16.30

14 april workshop 3, Micro: bit kl 15.00-16.30

15 maj workshop 3, Python kl 15.00-16.30

Förberedelser: Deltagarna har gått igenom ungefär hälften av ”Att programmera”

Organisation: Deltagarna träffas spårvis.

Innehåll:

 • Workshopledaren repeterar grundläggande begrepp
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i par eller studiegrupperna och under handledning av workshopledare.

 

18 maj workshop 4, Scratch kl 15.00-17.00

19 maj workshop 4, Micro: bit kl 15.00-17.00

20 maj workshop 4, Python kl 15.00-17.00

Förberedelser: Deltagarna har avklarat merparten av webbkursen

Deltagarna träffas spårvis. 

Innehåll:

 • Deltagarna har en gruppdiskussion utifrån spårets film och reflektionsfråga.
 • Workshopledaren ger exempel på hur deltagaren kan arbeta vidare efter kursen och var de kan hitta mer stöd för kompetensutveckling.
 • Deltagarna redovisar kursuppgiften.
 • Deltagarna erbjuds ytterligare möjlighet att få handledning i arbetet med webbkursen den resterande tiden.
 • Utvärdering

 

Kontakta mig - länk till formulär 

Länk till Skolverket att programmera med workshops

Länk till Skolverkets webbkurs