Elevprogram

Aktuellt

Vi påverkas alla av den rådande covid-19 situationen. Navet följer Borås Stads riktlinjer och beslut, nu ligger fokus på att minska smittspridningen i samhället. Våra kommuner har beslutat att elever inte ska göra några besök utanför sin skola vilket inbegriper temabesök på Navet. Efter påsklovet kommer all pedagogisk verksamhet att vara förlagd utomhus på skolor. 

Vi erbjuder alla skolor som planerat ett besök hos oss under våren ett utomhustema. Vi kommer till er och vi vill träffa minst tre klasser per dag. Vi prioriterar skolor som inte besökt oss tidigare i år.  

Välj mellan: 

  • Matematik-lekar, ordningstal, former, enkla bråk år F-2
  • Matematik, rumsuppfattning, skala, karta år 3-6
  • Hur ser skogen ut? Övningar i ekologi och matematik år 5-6
  • Tekniktema, Spindelnätet år 2-6
  • Tekniktema, De fem mäktiga, kilen, hävstången, block & talja, hjulet, lutande plan 
    år F-4
  • Smådjur i vatten år F-6
  • Sinnesövningar år F-4
  • De fem rovdjuren varg, lo, björn, järv och kungsörn  

 

14 april t om 29 maj 2020

 

 

Tisdag, onsdag, torsdag & fredag

 

kl 08:30

10:00

Klass 1

 

kl 10:15

11:45

Klass 2

 

kl 12:15

13:30

Klass 3

 

Ring och boka, först till kvarn… 033 – 41 00 09. Erbjudandet gäller under rådande omständigheter per 2020-03-27 och under förutsättning att vi har pedagogisk personal tillgänglig. 

___________________________________________ 

I år har vi skapat ett program per åldersgrupp. Det finns program för Förskolan, årskurs F-3, årskurs 4-6 samt ett för årskurs 7-9 + Gymnasiet. Klicka på respektive rubrik för detaljerat program.


FÖRSKOLAN

ÅRSKURS F-3

ÅRSKURS 4-6

ÅRSKURS 7-9 + GY

För Navets avtalskommuner Borås Stad, Marks kommun, Tranemo kommun och Svenljunga kommun är ett klassbesök per termin kostnadsfritt.  I avtalen ingår även kompetensutveckling för pedagoger inom naturvetenskap, teknik och matematik.

För andra kommuner eller organisationer är priset 200 kronor per elev och tema. Grundpriset för kompetensutveckling av pedagoger är 600 kronor för en halvdag och 1200 kronor för en heldag. För större gruppbokningar eller längre utbildningsinsatser, kontakta oss för upplägg och offert.