Infobanken

Infobanken är Navets media- och informationscentrum. Genom att samla böcker, tidskrifter, dagstidningar, video- och dvd-filmer, musik och ha tillgång till on-line uppslagsverk och artikelsök på nätet, har vi skapat en verksamhet för pedagoger i hela Sjuhärad.

Infobanken på NAVET är speciellt inriktad på att vara ett referensbibliotek med naturvetenskaplig, matematisk och teknisk profil för alla intresserade pedagoger. Genom att använda infobanken kan pedagoger och andra intresserade få möjlighet att gemensamt nyttja NAVETs resurser på ett sådant sätt att det utvecklar kvaliteten på undervisningen i dessa ämnen. Hela infobankens innehåll är noga utvalt i samarbete mellan NAVETs pedagoger och dess bibliotekarie och har därför som ambition att erbjuda ett brett utbud av information inom resp område.

Infobanken fungerar även som pedagogiskt forum. Här kan man träffas för att diskutera och planera undervisningen tillsammans med kollegor och få hjälp av NAVETs bibliotekarie och pedagoger. Infobanken kan fungera som ett naturligt sätt att få tips och idéer samt att lämna och dela med sig erfarenheter från liknande arbete till andra; ett sätt att utveckla områden och utvecklas genom möten med andra. Sök i Infobankens katalog

Veckans tips v 13 2019

Veckans tips v 12 2018

Veckans tips v 8 2018

Veckans tips v 6 2018

Veckans tips v 5 2018

Veckans tips v 3 2018

Veckans tips v 2 2018

Veckans tips v 47 2017

Veckans tips v 43 2017

Veckans tips v 42 2017

Veckans tips v 41 2017

Veckans tips v 40 2017

Veckans tips v 23 2017

Veckans tips v 22 2017

Veckans tips v 20 2017

Veckans tips v 19 2017

Veckans tips v 18 2017

Veckans tips v 16 2017

Veckans tips v 14&15 2017

Veckans tips v 11 2017

Veckans tips v 6 2017

Veckans tips v 4&5 2017

Veckans tips v 2&3 2017

Veckans tips v 46 2016

Veckans tips v 45 2016

Veckans tips v 41 2016

Veckans tips v 40 2016

Veckans tips v 39 2016

Veckans tips v 38 2016

Veckans tips v 35 2016

Veckans tips v 34 2016

Veckans tips v 33 2016

Veckans tips v 25 2016

Veckans tips v 24 2016

Veckans tips v 23 2016

Veckans tips v 22 2016

Veckans tips v 21 2016

Veckans tips v13 2016

Veckans tips v12 2016

Veckans tips v11 2016 

Veckans tips v10 2016

Veckans tips v9 2016

Veckans tips v5 2016

Veckans tips v4 2016

Veckans tips v50 2015

Veckans tips v49 2015

Veckans tips v45 2015

Veckans tips v44 2015

Veckans tips v42 2015

Veckans tips v41 2015

Veckans tips v40 2015

Veckans tips v39 2015

Veckans tips v38 2015

Veckans tips v37 2015

Tunda och Triton recension