Elevteman

 • Elevteman

  Ett NAVET-besök skall vara en del i ett större sammanhang. Besöket kan vara en inspirerande del, start eller avslutning på en temaperiod. Klicka på "läs mer" för att skriva ut programmen för förskola, grundskola och gymnasiet!

  Läs mer
 • Bokning

  Tiderna för elevbesök är måndagar 10.30-12.00, tisdag till fredag 8.30-10.00, 10.30-12.00, 13.00-14.30 & 15.00-16.30. Inför skolbesöket på NAVET får varje grupp ett förarbete som innehåller en mindre uppgift med anknytning till det valda temaområdet. Detta skickas ut via mail tillsammans med bokningsbekräftelsen. När gruppen kommit till NAVET startar temabesöket med en dramatisering. Inom de olika områdena får Du träffa betydelsefulla personer ifrån historien, kanske får just Ni möta kriminalkommissarie Inga eller Brahmagupta! Besöket fortsätter med att alla får experimentera, fundera och undersöka. Temabesöket avslutas tillsammans. Varje grupp som besökt ett tema på NAVET får också möjlighet att låna experimentmaterial med anknytning till temaområdet att använda i skolan.

 • Priser

  För skolor i Navets avtalskommuner är besöket kostnadsfritt. För att alla klasser som vill skall få möjlighet att besöka NAVET gäller regeln ett besök per klass och termin. För kommuner utan avtal med Navet är priset per elev 150 kronor + moms. Klassens pedagoger/personal följer med utan kostnad. Fullständig fakturaadress och kontaktperson anges vid bokningen. Faktura skickas efter besöket. Antal elever bekräftas av besökande klass innan besöket. Det bekräftade antalet ligger till grund för fakturan.

Läs mer
Skriv ut