Tekniktema med företag

Teknikföretagen och Navet satsar på åk 8 elever 2020

Vi bor i en kreativ, expansiv och konkurrenskraftig region och vi vet hur spännande och lärorikt det är att jobba inom industri- och teknikbranschen. Men hur många av dagens ungdomar har koll på detta? Just nu händer det mycket inom industrin där nya möjligheter kräver ny kompetens till de nya yrkesrollerna. För att möjliggöra detta vill vi ge elever möjlighet att arbeta praktiskt med teknik och programmering och vi vill visa upp de olika företagen och de olika jobben som finns i en industri samt hur vägen ser ut till yrkena. 

 TEKNIKTEMA - vecka 8-9-10 2020

  • Start på Navet för elever och undervisande lärare ca 2 tim
  • Eleverna arbetar med uppdrag från företagen, material och verktyg för  bygg och programmering lånas från Navet ca 20 tim
  • Representanter från företag
  • Redovisning den 16 april är inställd. Eleverna kommer istället att få redovisa sina arbeten och idéer på sin skola. Navet kommer att besöka skolorna i tur och ordning. Vi återkommer med förslag på datum.   

 

Genom detta tekniktema med Navet och teknikföretagen så ges eleverna en fantastisk möjlighet. Momenten i temat riktar in sig på mål i centrala innehållet, ämnesövergripande mål från kapitel två och nyheter i samband med ändringar i och med digitaliseringen. Kontakten med företagen gör att relevansen i temat känns verklig för lärare och elever. 

OBS! Begränsat antal klasser. Anmälan och bokning sker till info@navet.com

Frågor besvaras av :   
Vasso Siameti, Nina Svensson eller Fedoua Beckerman på Navet Telefon: 033- 41 00 09

Film från avslutningsevent i KUBEN med elever, företag och NAVET 2019 

Film från avslutningsevent i KUBEN med elever, företag och NAVET 2018

Film från avslutningsevent i KUBEN med elever, företag och NAVET 2015

Film från avslutningsevent i KUBEN med åk 5, företag och NAVET 2016