image description

Tunda och Triton

Den 23/3 hade vi RELEASEFEST för vår nya experiment- och sagobok om Tunda och Triton i FYSIKens värld, 
Boken riktar sig till barn från 4 år och uppåt och deras nyfikna vuxna som gillar att experimentera och undersöka hur saker och ting fungerar.

Lotta Johansson, Navets verksamhetschef välkomnade i Kuben
Anna Gunnarsson, författare och Daniel Ståhle, illustratör berättade om boken om Tunda och Triton
Miniföreläsning om gravitation med Ann-Marie Pendrill, Föreståndare Nationellt resurscentrum för fysik. Professor i Vetenskapskommunikation och Fysikdidaktik, Lunds universitet.

Därefter var det aktiviteter i huset och möjlighet att prova experiment ur Tunda och Tritons bok; ljus, densitet, gravitation, luft & flyg, statisk elektricitet, temperatur och aggregationsformer.

Boken finns att köpa i vår webshop