image description

Upplevelseverkstäder

INSTÄLLT

Upplevelseverkstäderna den 21-22-23 april är inställt.

Den vård- och omsorgspersonal som skulle ha arbetat i montrarna behövs i rådande läge ute på sjukhusen, på vårdinrättningar, inom hemvård och daglig verksamhet m.fl.

Vi arrangörer är glada över det stora intresset för att delta! Alla 600 platser bokades upp och några hundra elever stod i kö.

Det aktuella läget gör det tydligt att de viktigaste jobben just nu finns inom vård- och omsorgssektorn.

Arrangemanget återkommer 2021

 

Framtidens jobb finns inom vården!

De närmsta fem åren förväntas det totala underskottet av utbildad personal uppgå till 100 000 personer. Över hälften av dessa finns inom hälso- och sjukvård samt inom pedagogiskt arbete. LÄNK

Vi bjuder in elever i Boråsregionen till en halvdags Upplevelseverkstad för att inspireras av möjligheterna inom vård och omsorg! Här får eleverna träffa undersköterskor och stödpedagoger från arbetsgivare inom kommuner och Södra Älvsborgs sjukhus samt elever från vård- och omsorgsprogrammet. Här får de lära sig mer om framtidens viktigaste yrke. INBJUDAN

Upplevelseverkstan pågår den 21-22-23 april i KUBEN på Navet. Boka in klassen på en halvdag mellan 8.30-11.30 eller 12.00-15.00.  

Mejla till info@navet.com eller ring Navet på 033 – 41 00 09