Utvärderingar

På den här sidan finns länkar till utvärderingar kopplade till våra utbildningar och insatser, både på Navet, ute på skolor eller i annan verksamhet. Klicka på din kurs och följ instruktionerna. Tack för att du hjälper oss, dina åskiter är viktiga för oss och vår verksamhet! 

Höganäs - 2018-08-13

CFL Borås - 2018-06-20

Att handleda vidare - 2018-03-22

Programmering på skolan - NAVET besöker skolor

Utvärdering - Vårskola 2018 

Horsbyskolan - 2018-03-09