veckans tips 12 2018

Nyheter från skolvärlden

 

Sverige är inte ensam om problem med rekrytering av lärare

En ny rapport från EU- kommissionen om lärarutbildningarna runt om i Europa visar att Sverige är inte ensam om att ha lärarbrist och stora utmaningar med att göra läraryrket attraktiv.

 

Skolinspektions årsrapport 2017

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga exempel på konsekvenser av lärarbristen.

 

Trygghet i skolan handlar om att bli sedd

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.

 

Friskoleelever klarar sig sämre på högskolan

Skolverkets undersökning visar att nära hälften av studenterna med lägre betyg från högskoleförberedande program har svårt att klara högskolan det första läsåret. Samt att elever från kommunala gymnasieskolor klarar första året på högskolan något bättre, än elever från friskolor. Trots att eleverna på kommunala skolor har något lägre betyg. Denna skillnad finns bland eleverna oavsett vilket gymnasieprogram de har gått. Läs mer

 

Betygglappet ökar

De senaste siffrorna från Skolverket visar att elever i nionde klass i grundskolan med högutbildade föräldrar i snitt har ett meritvärde på 252,1 i sina betyg medan elever med lågutbildade föräldrar har ett meritvärde på i snitt 203,4.

 

Könsskillnader i skolpresentationen

Pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Så har det varit under lång tid. Hur ser skillnaderna ut och vad beror de på? Fil dr Mia Heikkilä skriver om de undersökningar som har gjorts och ger exempel från forskningen i denna kunskapsöversikt.
Se även filmen ” Varför har tjejer bättre  betyg än pojkar ”

 

Traditionens makt är svårt att rubba

Laborationer javisst! Men vad är syftet? Lärare behöver nya aktiviteter så att elever kan lära sig om det natur­vetenskapliga arbetssättet, anser forskaren Torodd Lunde.

 

Att främja lärande genom plushöjande aktiviteter

En utvecklingsrapport, där visas huruvida pulshöjande aktiviteter i specialskolan ger effekt för elevernas kunskapsresultat och självskattade hälsa. Rapporten utgår ifrån en särskilt satsning på Birgittaskolan i Örebro, där eleverna förutom den ordinarie idrottsundervisningen också erbjöds extra pass med pulshöjande aktiviteter.

 

Så påverkas du av nya datadirektivet

Många skolor bryter mot lagen när lärarna skapar klasslistor i ­Google ­Dokument och mejlar känslig information. EU:s nya dataskydds­förordning GDPR gör snart reglerna ännu hårdare – och böterna skyhöga.

  

Digitalisering

 

Programmering – elever blir bra på det de övar

Lärande i VR

En studie för att undersöka VR-teknikens påverkan på minnet och lärande. Att skapa virtuella miljöer för lärande kan tänkas vara ett troligt framtidsscenario - men hur påverkas förmågan att återkalla minnen av att växla mellan fysiska och virtuella miljöer?

 

Forskning & avhandling


Möten, där vi blir sedda -  en studie om elevernas engagemang i skolan

Känsla av tillhörighet, framtidstro och bra relationer med lärare och kompisar är de viktigaste faktorerna för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning visar att här kan skolan vara en utjämnande faktor utifrån socioekonomisk aspekt.

 

Modeller skapar problem

Kemisk bindning är ett område som elever har extra svårt för. Det är viktigt att lärare får reflektera tillsammans för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper, anser forskare Anna Bergqvist.

 

Låt alla som vill prova svårare matte

Högre studietakt, väl valda matematiska problem och undervisning i särskilda grupper utanför det ordinarie klassrummet. Det kan stärka elever med begåvning i matematik, enligt en ny avhandling. Läs mer

 

Klimat och hållbarutveckling

Nära hälften av världens djur och växtarter i fara när klimatet blir varmare

Nära hälften av växterna och djuren i jordens 35 mest artrika områden riskerar att försvinna lokalt om dagens utsläpp fortsätter och jordens temperatur går mot 4,5 grader enligt ett rapport från WWF som tillsammans med forskare undersökt klimatets påverkan på 80 000 växt – och djurarter.

 

Forskare: skyhöga halter farlig mikroplats i vardagen

I en ny studie som har genomförts av forskare från Göteborgs universitet och Danmarks tekniske universitet framgår att kroppen tar upp många gånger fler partiklar från plastprodukter i vår närmiljö jämfört med vad som finns i livsmedel t.ex. via våra kläder eller genom att vi andas in dem.

 

Matskalkylator

WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Vad påverkar mycket? Vad påverkar lite? Hur ligger min måltid till? Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat.

  

One planet plate

Måltider för ett levande planet - är en guide och en märkning av måltider. Både för dig som vill äta hållbart och för alla som vill servera hållbara måltider.

 

Filmer

 

Virtual realityd på riktigt

Virtual reality används i många olika sammanhang. Jessica Brillhart, Google, demonstrerar här hur berättande i virtual reality skiljer sig från annat bildberättande och m.m.

 

Programmering i matematiken

Daniel Barker lärare och författare och ger konkreta förslag på sätt att arbeta med programmering och vad eleverna kan göra när de kommit in i programmeringsmiljön.

 

Vad vet vi om ungas sexualitet

Skolelever vill att sex- och samlevnadsundervisningen ska handla mer om rättigheter, genus, relationer, normer och hbtq-perspektiv. Det visar en omfattande befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten har gjort.

 

Länkar

 

Barns språk -  Kunskap, verktyg, inspiration

Lär mer om barns språkutveckling!

 

Forskare: därför pojkarna inte läser

Pojkar halkar efter flickor i läsförmåga visar mätningar, men forskare menar att larmrapporterna är överdrivna och riskerar att befästa myten om icke-läsande pojkar. Samtidigt tycks en ny typ av "medieslukarålder" ha ersatt bokslukaråldern.

 

Boktips

 

Utopia för realister av Rutger Bregman

 

 

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie

NAVET -Infobank

Skaraborgvägen 1A
506 30 Borås

Tel.  033-41 00 09

Mobil : 07 08 84 54 17

www.navet.com