Veckans tips 2 2018

Nyheter från skolans värld

Köns styrs val av utbildningen- trots ett av världens mest jämställda länder                             

Ett stort forskningsprojekt vid Lunds universitet har nyligen undersökt varför män och kvinnor fortfarande gör dessa könstypiska utbildningsval, som lägger grunden till den könssegregerade arbetsmarknaden.

Matematik, teknik och naturvetenskap är inte tillräckligt integrerat i förskolan

Det finns stora kvalitetsskillnader mellan hur olika förskolor arbetar med matematik, naturvetenskap och teknik. På en majoritet av förskolorna behöver arbetet utvecklas och integreras i både vardagssituationer och planerade aktiviteter. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor.

Kroppsligt förankrad kognition

Varför är det mer angeläget och accepterat att jobba tvärvetenskapligt med estetiska lärprocesser och naturvetenskapliga ämnen för yngre barns lärande i skolans tidigare år än med äldre elever? Forskare från Linköpings universitet har visat i sina studier hur våra sinnliga kroppsliga erfarenheter har betydelse för lärande för alla åldrar.

Så här överlever du jobbslakten som väntar

Vartannat jobb riskerar att försvinna inom snar framtid. Men det finns vissa kompetenser som alltid kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Det menar Carl Benedikt Frey, forskare på Oxford.  

4 faktorer som stärker elevernas självkänsla

Enligt psykologen och psykoterapeuten Lisa Clefberg hänger barns självkänsla ihop med hur det går för dem i skolan. En av de värsta uppgifterna man kan ge i skolan är att låta elever själva välja lag.

Universal design för inlärning

Universal Design for Learning handlar om att systematiskt stötta olikhet i utbildningen. Målet är att skapa en utbildning som är tillgänglig för alla, där innehållet är meningsfullt och där eleverna är självständiga och självstyrande i sitt lärande.  

Hjärnkneppp att lär dig smartare

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. 

Projekt för hemmasittare

Projektet #jagmed lyckas locka hemmasittare tillbaka till skolan och satsningen har hjälpt många elever att fortsätta med sina studier.

  

Digitalisering

Medarbetarna på RISE Interactive har med hjälp av läroböcker i matematik tagit fram två blad med uppgifter, även tips som gör det enklare att komma igång med micro:bit och blockprogrammering i matematik.

Programmering med Micro bit för matematiklärare år 1-6

Programmering med Micro bit för matematiklärare år 7 – 9

Hour of Code Resources

 

Forskning och avhandlingar

Lärandet i förskolan sker i stunden           
I förskolans vardag flätas omsorg, fostran, lärande och lek ständigt samman. Förskolans lärande sker i nuet och i medvetet samspel mellan pedagoger och barn, menar forskaren Sara Dalgren, vars avhandling.

Ungdomars matval, erfarenheter, visioner och miljöargument i eget hushåll

Valet av mat är ett sätt för unga att befästa sin identitet när de får egen makt över kylskåpet. En avhandling vid Göteborgs universitet visar att unga låter omsorg om både hälsan, miljön och klimatet påverka valet av mat, om nu inte den egna ekonomin sätter käppar i hjulet.

 

Enkla spel utvecklar barnens matematiska Kunskaper

Enkla bräd- och kortspel fungerar utmärkt för att utveckla förskolebarns lärande i matematik. Det visar Jessica Elofsson i sin avhandling.

 

Klimat och hållbarutveckling

10 slutsatser om klimatforskning som alla bör känna till

Johan Rockström och hans kollegor i forskningsnätverken Earth League och Future Earth har tagit fram en sammanställning av tio resultat från klimatforskningen som de kallar "must knows".

 

Årets vinnare av Childrens climate prize jobbar för minskning av plastavfall

Årets vinnare av Children's Climate Prize är Edgar Edmund Tarimo är en sjuttonårig entrepenör från Arusha i Tanzania som jobbar hårt för att minska mängden plastavfall i naturen genom att skapa byggmaterial. 

 

Mobiltelefonen en modern miljöbov

En undersökning från Avfall Sverige sätter en ny siffra på vår kärlek till mobiltelefoner. Varje gång en enda telefon produceras genereras hela 86 kilo avfall.

En undersökning från Avfall Sverige sätter en ny siffra på vår kärlek till mobiltelefoner. Varje gång en enda telefon produceras genereras hela 86 kilo avfall. 86 kilo är 573 bananer, 172 kattungar eller 4300 bitar sushi. 86 kilo är 860 blåbärsmuffins, 2867 rosor eller 57 Darth Vader-masker i hårdplast.

 

Goda exempel på hållbar stadsutveckling

I en nyutkommen rapport presenteras innovationer i framkant för att lösa miljöproblem i städer.

Skönhetskedja tar emot kosmetiska avfall

Men från och med mars i år har alltså stockholmare kunnat lämna in sminkrester till vissa KICKS-butiker, lite på samma sätt som apotek tar emot överblivna mediciner.

Men från och med mars i år har alltså stockholmare kunnat lämna in sminkrester till butiker, lite på samma sätt som apotek tar emot överblivna mediciner.

 

Filmer

Tänka mot strömmen

"Vi kom till världen för att förändra den", sa den brasilianska filosofen och pedagogen Paulo Freire. Han arbetade för dem utan röst i samhället och la grunden för det som kallas kritisk pedagogik.

Jordens färger

Forskaren Helen Czerski reser runt jorden och söker svaren på hur vår jord blev full av färger. Blått, guld, rött och vitt är i fokus.  

 

Länkar

Stockholm Resilience Center

Ett center för forskning om global hållbarhet.

Hur långt tar det tid att lära sig ett främmande språk

Sverige satsade mest på forskning bland EU  länder 2016

 

Boktips

Att organisera för skolframgång (Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson, 2017

Stopp! Min kropp

En handbok för att prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Inkluderingskompetens vid ADHD och autism

Beteendevetaren Linda Jensen har omvandlat ny aktuell forskning till hundratals handfasta tips för lärare hur man skapar en lyckad skolgång för elever med ADHD och autism. 

  

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie

NAVET Infobank
Skaraborgsvägen 1A 506 30 Borås
Tel.  033-41 00 09
Mobil : 07 08 84 54 17

www.navet.com