Veckans tips 3 2018

Nyheter från Skolvärlden

 

Digitala lärarresurser i matematikundervisning

Skolforskningsinstitutet har presenterat en systematisk forskningsöversikt om digitala lärresurser i matematikundervisningen. Syftet är att öka förståelsen för hur digitala lärresurser kan stimulera barns och ungdomars kunskapsutveckling i matematik. Forskningsöversikten består av två delar: en som rör förskolan och en som rör grund- och gymnasieskolan.

 

Pluggparadoxen- Om ungas studieval och yrkesutbildning

Vad grundar de unga sina studie- och yrkesval på? Det har vi undersökt tillsammans genom att fråga 15 994 ungdomar och 542 studie- och yrkesvägledare

 

Skolkärlek räddar eleverna i riskzonen                              
Pedagogiska arbetssättet "skolkärlek" handlar om lärarnas bemötande, och att enkla små grejer kan göra mycket för eleverna. Det handlar om att bemöta elever professionellt, och samtidigt med en nyfikenhet, värme, glädje och en entusiasm. Eleverna ska känna att man gillar dem, säger Johanna Bogfors.

 

Nu ska intresset för teknik lyftas mot höjden

Det är i grundskolan som intresset för naturvetenskap ska grundas. Det är en av utgångspunkterna för Mot Nya Höjder, ett projekt riktat till årskurserna 4-9. Nu tar det arbetet steget mot att bli en nationell modell för hur att intressera unga för teknik och naturvetenskap.

 

Universitet hjälper lärarna med programmering

I Uppsala kickstartar man den snart obligatoriska programmeringen i matematiken genom ett samarbete mellan universitet och skola.

 

Ändrat studiesystem ökade social snedrekrytering till högskolan   
De förändringar som gjordes i studiemedelssystemet 2001, minskade inte den sociala snedrekryteringen till högskolan. Tvärtom. Det visar en färsk rapport från Institutet för arbetsmarkands- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

 

Projektet #jagmed lyckas locka hemmasittare tillbaka till skolan

I projektet #jagmed arbetar man med att ta fram olika metoder för att hjälpa elever att hitta motivation till att fullfölja sina gymnasiestudier och ta examen. Satsningen har hjälpt många elever att fortsätta med sina studier.

 

Hjärnflykt eller internationalisering

Allt fler högt utbildade människor lämnar Finland för att jobba utomlands. 2011 flyttade 274 personer med forskarutbildning, alltså i praktiken doktorer, utomlands. I fjol var motsvarande siffra 495 personer.

 

8 reason why kids should science more

Nya skollagar 2018

Statsbidragskalendern 2018

 

 

Forskning & avhandling

Formativ bedömning och självreglerat lärande: Vad behöver vi för att få det att hända?

Det krävs en komplex väv av kunskaper och förmågor hos lärare för att göra elever mer aktiva i sitt eget lärande. Det konstaterar Charlotta Vingsle, som forskat om formativ bedömning i matematikundervisningen.

 

Så bör begåvade elever undervisas i matematik

Det finns inte en metod som fungerar för alla matematikbegåvade elever. Men nivågrupperad undervisning och matematikundervisning utanför det ordinarie klassrummet kan vara en väg att gå, visar Attila Szabos forskning.

 

Digitalisering

10 online Learnings plattform

Qlone – 3 D scanning

25 trends for 2018

IIS digitala lektioner för lärare

 

SVT Språkplay ökar integrationen i Sverige
SVT Språkplay är rolig att använda och bygger på att lärandet sker i vardagen i mobilen eller läsplattan. Appen styrs av användarens intressen och kan användas på alla programkategorier. SVT Språkplay ger idag språkstöd till engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska, azeriska, amhariska, tigrinja och pashto. Appen är gratis att hämtas

 

Klimat och hållbar utveckling

Världen överens: alla älskar grönt, alla hatar kol          
Världen älskar grön energi och hatar kolkraft enligt den största opinionsundersökning som gjort på ämnen. 82 procent av de tillfrågade tyckte att det är viktigt att skapa en värld som helt försörjer av förnybara energi, med lika starkt stöd oberoende av ålder, politisk ideologi eller utbildningsnivå.

Värst på att slänga maten
Svenska hushåll är värst när det kommer till att slänga mat. Matsvinnet bland hushållen är 45 gånger större, jämfört med storkök eller handeln. Den stora knäckfrågan är hur konsumenterna ska förmås att ändra sitt beteende.  

Vi slänger minst ett kilo ätbar mat varje vecka!     
Enligt Naturvårdsverket slänger svenska hushåll 941 000 ton mat varje år – motsvarande nära 100 kilo per person.

Så slår klimatkrisen mot Sverige       
Inom 100 år kan stora delar av Kungsleden i fjällen gå genom skog eftersom trädgränsen flyttar upp. Exempelvis så kommer gäddor att slår ut rödingen i allt varmare fjällsjöar. Vi pratar mest om klimatförändringarna långt borta men behöver börja inse vad som sker i Sverige, säger Lena Tranvik på Artdatabanken.

Sex nyheter om klimat du får inte missa  
 Självkörande bussar i Sverige, hög nota för fjolårets katastrofer

Klimatriksdagen 4-6 maj

 

Filmer

Scientist for the future

Möt forskarna som formar morgondagen! I varje avsnitt lär du känna en forskare och hens drivkrafter. Forskarna kommer ur den absoluta eliten av svensk vetenskap, och alla bär de på en vision om vad vetenskapen kan bidra till.

The Vietnamn War

Den hyllade serien om det mest kritiserade och plågsamma kriget i USA:s nutidshistoria. Ögonvittnens egna historier varvas med tidigare osänt material.

Kvinnan bakom Obamas slogan

Dolores Huerta är en av den amerikanska arbetarrörelsens viktigaste galjonsfigurer, men också en av de mest anonyma. Hon kämpade för rättvisa och bättre arbetsförhållanden, framför allt för kvinnor, invandrare, minoriteter och andra marginaliserade grupper.

 

Länkar

Whar 7 billion word population does?

Dubbel migration bildade Skandinavien  

Den första vågen kom från söder. De flesta var mörkhyade och hade blå ögon. Något senare kom folk från nordost och fortsatte söderut längs den isfria norska atlantkusten. De hade ljusare hud och en blandning av blå och bruna ögon. De båda grupperna av jägare och samlare möttes och fick barn med varandra. – Båda grupperna bidrog med genetiska varianter som ger låg pigmentering, och som sedan blev ännu vanligare, säger Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet.

Prata rasism

Forum för levande historia har länge arbetat med att förebygga rasism. Detta arbete har bland annat legat till grund för forskningsbaserade rapporter, fortbildningar och pedagogiskt material för skolan.

Stark samarbete om innovation i offentlig verksamhet

SKL och Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse läggs grunden för ett samarbete under de kommande två åren.

 

Litteratur

Kunskapssynen och pedagogiken av Magnus Henrekson

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv.

Learing study – utvecklande exempel av Ingrid Carlgren

För att hitta och ta till sig bra forskning kan en sammanställning som Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study vara praktisk.

Inkluderingskompetens vid ADHD och autism Av linda Jensen

Det kan vara svårt att hitta vägen till en mer inkluderande skola. Beteendevetaren Linda Jensen har omvandlat ny aktuell forskning till hundratals handfasta tips för lärare hur man skapar en lyckad skolg