Veckans tips 40 2017

Veckans tips från Infobanken på NAVET science center

 

Nyheter från Skolvärlden

OECD – svenska skola har få undervisningstimmar

I den senaste Education at a glance, en global statistik årsbok om utbildning, sticker Sverige ut på flera punkter. Sverige har till exempel ett av de mest påkostade förskolesystemen i hela OECD, med en lärartäthet som få länder slår.

Forskning om autism till praktik i förskolan!

Så kan du omsätta forskning kring barn med autismspektrumdiagnos (ASD) till praktik i förskolan.

 

Färre behörigt till gymnasiet

Närmare 19 000 niondeklassare, motsvarande 17,5 procent, lämnade grundskolan i våras utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Det är en försämring med 0,6 procentenheter jämfört med föregående läsår.

 

Visst, finns kunskap även om förskolan

En förskola på vetenskaplig grund är möjlig. Men för att åstadkomma den behövs en gemensam kunskapsbas och en samsyn om vad denna bas innebär och hur den ska tolkas, skriver Sofia J Frankenberg, fil. dr, lektor och leg. psykolog.

 

Snabb Inskolning gör föräldrarna trygga!

På förskolan Trätofflan är det inte bara nya barn som skolas in. Här är föräldrarnas trygghet lika viktig. Erfarenheterna har undersökts i en forskarcirkel.

 

Närmiljö i förskolans arbete

I Borås tronar en nio meter hög Pinocchio. Tänk om någon blåste liv i honom. Vad skulle han vara nyfiken på? Vart skulle han gå? Det utforskade barnen på Solgårdens förskola.

 

Heteronormativt i läroböckerna

Vissa böcker saknar helt ett normkritiskt perspektiv och lyfter fram vikten av reproduktion. Ottars granskning av läromedel för sex och samlevnad i högstadiet visar att kunskaperna kring hbtq och genus brister.

 

Forskning & avhandlingar

Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan: En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

Barnen tycker inte att de blir lyssnade på. Vanliga metoder och arbetssätt i Reggio Emiliainspirerade förskolor kan skapa en distans mellan lärare och barn, visar Sara Folkman i sin avhandling.

 

Så påverkades undervisningen av tidiga betyg  ”Performativa lärarpraktiker”

Större fokus på mätbara kunskaper och mindre möjligheter att anpassa undervisningen. Pedagogikforskaren Ola Strandler har undersökt hur en grupp lärares undervisning påverkades när betyg i sexan infördes. – Jag ser med viss oro på utvecklingen, säger han.

 

Många nyanser av grått i naturvetenskap

Naturvetenskapen är inte svartvit – låt därför gråskalorna synas! Uppmaningen kommer från Lotta Leden, doktorand vid Högskolan Kristianstad. Nu lägger hon fram sin avhandling, där den traditionella undervisningen får ge plats åt diskussioner i klassrummet

 

Klimat & hållbar utveckling

Svälten ökar igen i världen

För första gången på mer än tio år ökar svälten i världen. Det konstateras i en FN-rapport som presenterades i dag i Rom. Klimat ändringar är en orsak.  

 

Mobilen en stor miljöbov

En undersökning från Avfall Sverige sätter en ny siffra på vår kärlek till mobiltelefoner. Varje gång en enda telefon produceras genereras hela 86 kilo avfall.

 

Amerikanska stater trotsar Trump - Är på väg att uppnå klimatmål!

Att Trump tog USA ur Parisavtalet innebar ett hårt slag för det internationella samarbetet. Men regionala ledare lät sig inte stoppas och nu visar en ny rapport att de stater som fortsatt engagera sig i frågan har uppnått positiva resultat.Samarbetet döptes till the U.S. Climate Alliance och består av 14 stater och Puerto Rico. Tillsammans utgör de 36 procent av USA:s befolkning och cirka 38 procent av landets totala BNP.

 

Länkar

8 digital life skills all children need and a plan for teaching them

Ditt sätt att skriva säger vem du är

Är en text anonym om du inte undertecknar den? Forskning visar att det ofta går att uttala sig om en författare eller dess egenskaper genom analys av texten. Metoden kan användas för att upptäcka brott på internet, men den kan också missbrukas.

 

Läs dig frisk

Böcker ger inte bara läsupplevelser, utan kan även påverka hur vi mår. Biblioterapi, att läsa sig till en bättre hälsa, är en metod som blir allt mer populär.

 

Kvinnorna närmar sig männens lön

För första gången på tio år knaprar kvinnorna in på männens löneförsprång

 

Film

Raskortet

DOKUMENTÄRFILM
Hur är det att vara svart i Sverige - ett land med självbilden som världens mest toleranta och fördomsfria?  Afrosvenskarnas berättelser vittnar om en annan verklighet.

Om ni inte hinner att kolla hela filmen missa inte de första minuterna på filmen!

 

I am not your Negro

93 minuter lång historielektion som man aldrig glömmer om svarta i Amerika alltsedan slaveriets dagar tills nu.

 

Boktips

Vild plockat av Niki Sjölund

En gång i tiden levde människan som jägare och samlare. Då hade vi nog full koll på alla ätbara växter i vår omgivning, en kunskap som nu fallit i glömska. Men Niki Sjölund, kock och expert på ätbara växter, blåser liv i detta uråldriga kulturarv.

 

Läroplan för grundsärskolan 2011 – Reviderad 2016 (finns ett exemplar i info-biblioteket på Navet)

 

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie
NAVET Infobanken
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
Tel. 033-41 00 09, Mobil: 07 08 84 54 17
www.navet.com