Veckans tips 41 2017

Veckans tips från Infobanken på NAVET science center

 

Nyheter från Skolvärlden

Nobelprislektionen är sex olika lektionsmaterial, ett för varje priskategori. De är ett tillförlitligt lektionsmaterial som lärare enkelt kan använda direkt efter att de nya Nobelprisen tillkännagivits. Materialet utgår ifrån väl redovisade källor och hänvisar vidare till de prisutdelande institutionernas egen information för fördjupning. Nobelprislektionen     

 

Färre behörigt till gymnasiet

Närmare 19 000 niondeklassare, motsvarande 17,5 procent, lämnade grundskolan i våras utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Det är en försämring med 0,6 procentenheter jämfört med föregående läsår.  Kolla på statistiken i  SIRIS

 

Minding the gender gap

Educators in Australia are working to help male students catch up academically and socially with their female peers. One school stocked library shelves with books that male students indicated they were interested in, and another has adopted a literacy program specifically for male students

Stödmaterial om extra anpassningar

I materialet berättar rektorer, elevhälsopersonal och pedagoger själva om sitt vardagsarbete med extra anpassningar. De ger konkreta exempel som belyser deras arbetsprocess, ur olika professionsperspektiv med samarbete som tydlig framgångsfaktor.

Språkvetare oroade över stunders skrivande  

Antingen måste kraven på blivande studenter skärpas, eller så måste universiteten få resurser att lära studenterna skriva begripligt. Det hävdar oroade språkvetare vid Lunds universitet.

Många återvänder till lärarryktet

Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.

Språk väsentligt för att lära sig matematik

Att kunna läsa och förstå matematiktexter är avgörande för att lära sig matematik. Genom att introducera strategier för att öka elevernas förmåga att resonera kring matematik går det att utveckla den matematiska förmågan, visar forskaren Cecilia Segerby.

 

Avhandling

Måste det här vara som en väckelserörelse?

En studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat.

Entreprenöriellt lärande gör undervisningen både roligare och bättre. Om det är både elever och lärare överens. Men begreppet skaver och arbetssättet krockar med krav på resultat och kunskapskrav, visar Monika Diehls avhandling.

Treåringar, kameror och förskola

Hur ser treåringar på världen? Svar: På ett annat sätt än vi vuxna, konstaterar forskaren Lena O Magnusson som satt en kamera handen på förskolebarn. De tar inte i första hand fotografier, utan kameran erbjuder dem en möjlighet att upptäcka världen på ett annat sätt.

Enkla spel utvecklar barns matematiska kunskaper

Enkla bräd- och kortspel fungerar utmärkt för att utveckla förskolebarns lärande i matematik. Det visar Jessica Elofsson i sin avhandling.

 

Klimat

Världens koldioxidutsläpp bromsade in under  2016

Koldioxidutsläppen minskade eller var statiska i alla världens stora utsläppsländer förutom Indien under 2016. Det tyder på vissa framsteg i kampen mot den globala uppvärmningen.

Vår diet som miljöpåverkare

Föreläsning om matens påverkan på miljön med miljöprofessor Johan Rockström och Walter Willett, professor vid Harvard university.

Så mycket kemikalier sprids i hemmet

Varor och produkter i vår omgivning innehåller mängder av farliga ämnen och är viktiga måltavlor för framtidens kemikaliearbete. Ny svensk forskning kartlägger vilka ämnen som läcker ut från plaster, gummi och textilier och i vilken omfattning.

Kolla på kemikalier med ny app

Just nu pågår arbetet med att ta fram en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter få information om en vara innehåller farliga ämnen och möjlighet att ställa frågor till leverantörerna.

Återvinna din värld

Sajten är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, El-kretsen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt Avfall Sverige.

 

Filmer

NO -Land

Hur mycket väger en människas hjärna och hur många nervceller finns det i den? Hur skiljer sig ett barns hjärna mot en vuxens? Hjärnan består av olika delar, storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Vad har de för funktioner?

Programmering

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering.

Hårindustrin

Marknaden för hårförlängningar växer stadigt. Men varifrån kommer håret? Uppdrag granskning har gått bakom kulisserna och hittat religiösa offer, oskäliga löner och en påhittad Fairtrade-märkning.

 

Länkar

Filmade fysik experiment

De flesta experimenten kan anpassas till barn och ungdomar i olika åldrar

Världens fredligaste länder

Listan bygger på Global peace index 2017, som publiceras av Institute for economics and peace och täcker 163 länder.

Nobelpriset

Pristagarna, föreläsningarna, banketten och konserterna. Här hittar du allt om Nobel 2017.

Molecular expression

Följ med på en fantastisk bildresa från yttre rymden ner till en växtdels allra minsta enhet.

ESA education

ESA utbildning har som mål att hjälpa unga europeér mellan 6 och 28 år att få och bibehålla ett intresse för vetenskap och teknologi.

 

Nya böcker:

Programmering för alla : Ny utgåva med tillägg enligt läroplanen

Rymdstenen :  Enkla undersökningar i geologi och astronomi.

System för vatten & el : bok i teknik för 9-12 åringar som vill veta mer om system för vatten och el.

 

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie
NAVET Infobanken
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

Tel. 033-41 00 09, Mobil: 07 08 84 54 17

www.navet.com