Veckans tips 42 2017

Nyheter från skolvärlden

Särskilt stöd eller extra anpassning

Vad är extra anpassningar och när blir det särskilt stöd? Det är individuellt, och till att börja med måste skolan se över hur organisationen kring eleven fungerar.  Se till lärmiljön först, menar SPSM-rådgivaren Lennart Hansson.  


Att välja utbildning -betydelse för individen och samhälle

Den övergripande frågan i denna rapport är i vilken utsträckning utbildningspolitiken kan förbättra länken mellan individers utbildningsbeslut och samhällets behov.


Elevernas syn på mobiler mer nyanserade än debatten

I mediedebatten framställs smarta telefoner i skolan för det mesta som ett otyg. Eleverna har en mer nyanserad syn på mobiltelefoner – ett självklart verktyg men som stundom är störande, visar Torbjörn Ott i sin avhandling.


När föräldrarna tar makten

Flera studier tyder på att föräldrarna allt mer påverkar skolan och lärarnas undervisning. Forskare varnar nu för att det leder till minskad likvärdighet och ökad press på lärarna.


Mer pengar ger inte bättre skolresultat

Vi kan ösa pengar över skolor, men det kommer inte att lösa de problem som beror på att en del skolor har många elever med dåliga odds medan andra skolor inte alls har dessa elever. Det vore mycket billigare för samhället att planera för mer blandade skolor.


Avhopp från högre utbildning

Låga gymnasiebetyg ökar risken för avhopp från högre utbildningar. Social bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå, saknar dock betydelse för om en student väljer att sluta innan examen.


Amerikanska lärare kämpar mot Trump - effekt

Det har skett en stor ökning av antalet intoleranta handlingar i USA. Nynazistiska och rasistiska symboler klottras på ytterdörrar. Trakasserierna ökar. Det är väldigt viktigt hur lärare hanterar allt detta och kämpar emot trångsynthet och hat.


Synen på lärares arbetsuppgifter och förtroende för lärare

Närmare hälften av Lärarförbundets medlemmar anser att läraryrket har låg status i samhället idag och Hälften av Lärarförbundets medlemmar upplever att riks och kommunpolitiker har litet förtroende för lärare och skolledare.


Digitalisering

Digitala lärverktyg i skolan – användning, effekter och lärarens roll
( sammanfattning) Många skolor investerar i, och använder sig av olika former av digital teknik. Det kan vara allt från datorer och surfplattor till mjukvara som undervisningsspel, digitala inlärningsverktyg och utbildningsappar.  
Nationalekonomen Carla Haelermans sammanfattar i SNS-rapporten lärdomar från den internationella forskningslitteraturen om digitala lärverktyg i skolan.
Läs hela rapporten!    

 

3D modellera mera  

En 3D-skrivare i textilslöjden utökar inte bara antalet formgivningssätt, fler elever blir också intresserade av ämnet. Slöjdläraren Mikaela Assmundsson på Myrsjöskolan i Nacka har skrivit en utvecklingsartikel om hur hon arbetat med 3D-printing och 3D-modellering på textilslöjden.

 

Avhandlingar / forskning

De förstod aldrig min historia

Femtio procent av unga med utländsk bakgrund blir inte färdiga med gymnasiet i tid. Många av dem skulle klara av sina gymnasiestudier om de fick uppmuntran, läxhjälp och hjälp med att strukturera sina studier, visar Michael Lindblads forskning.

Elever med utlandsfödda föräldrar väljer ofta studieförberedande program

Elever med utlandsfödda föräldrar presterar ofta sämre i skolan än andra elever. Men de väljer oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet, visar Per Engzells avhandling.

 

Hållbarutveckling

Så länge kan du fortsätta flyga

I dag flyger svensken ungefär sju gånger så mycket som snittmedborgaren på jorden. Mellan nittiotalets start och 2014 ökade antalet internationella flygresor som vi svenskar gör med 130 procent. Det visar en sammanställning som forskare på Chalmers tekniska högskola gjorde förra året.

Jonas Åkerman experter på flyg och miljö svarar hur länge vi kan resa i detta takt.

 

Energibesparing att tvätta i kallvatten och utan tvättmedel

Hyresgästerna i två höghus i Malmö får testa en nytt miljövänligt sätt att tvätta sina kläder och det ger resultat.

 

Medborgare vill stoppa ifrågasatt kemikalier

Över en miljon EU-medborgare har skrivit under ett så kallat medborgarinitiativ om att stoppa den kontroversiella kemikalien glyfosat som ingår i vissa bekämpningsmedel.

 

Utsläpp dödar 3700 svenskar varje år

Varje år dör uppåt 3700 svenskar i förtid på grund av luftföroreningar i form av små partiklar, för hela EU är antalet döda 400 000 personer. Sett till befolkningsmängden har Sverige och Finland minst antal dödsfall medan Bulgarien och Polen har flest människor som dör av små partiklar i luften. Läs rapporten!

 

Därför vi hör inte klimatlarmen

Larm om isbjörnar och framtida katastrofer ökar inte vår beredskap att ställa om. Psykologen Per Espen Stoknes anser till och med att det fungerar tvärtom. Förklaringen finns i våra försvarsmekanismer.

 

Bara en fjärdedel av svenska lärosätten prioriterar hållbarhet

Ny utredning visar på stora brister i hållbarhetsarbetet hos högskolor och universitet, trots att lagen kräver ett aktivt engagemang i frågorna.

 

Film

Bilderna som förändrade vetenskap

Några av vetenskapshistoriens största ögonblick finns förevigade som fotografier, skisser eller filmer. Det är bilder som varit omstörtande för vetenskapen och vår verklighet.

 

Sömnens intelligens

Sömnen är livsavgörande för oss, men forskare har inte förstått sömnens viktigaste funktioner förrän nu. Det har visat sig att hjärnan är minst lika aktiv när vi sover som när vi är vakna.

 

Länkar

Sverige  EU-bäst på jämställdhet

Sverige toppar återigen EU:s index för jämställdhet. Men på några områden är andra EU-länder bättre och Sverige har mer att göra medger den ansvariga ministern. På tio år har dock jämställdheten i EU ökat bara marginellt och sämst har kvinnorna i Grekland och Ungern.

 

Digitala verktyg för flexibla undervisning

Idag finns det många nya spännande verktyg som kan berika och utveckla lärandet för många. Här hittar du inspiration och tips kring digitala verktyg för flexibla studier och undervisning.

 

Grundkurs i kvinnors rättigheter

Det här är ett skol­material för gymnasie­skolan om kvinnors rättig­heter. Materialet utgår från FN:s Kvinno­konvention och Peking­plattformen och berör en rad teman som ekonomi, miljö och hållbar utveckling.  

 

Information om giftsvampar på 29 olika språk

Informations blad om giftiga svampar på olika språk

 

Litteraturtips

Hur jag lärde mig förstå världen Av Fanny Hägerstam och Hans Rosling

I samarbete med journalisten Fanny Härgestam har Hans Rosling skrivit sina memoarer med samma berättar glädje som fick en hel värld att lyssna när han talade.

Fysik i kvadrat: 100 begrepp att känna till av Graham Southorn

Med 100 ämnen indelade i 10 kapitel, vart och ett med tydliga illustrationer, kommer boken bli ett utmärkt verktyg för den som vill lära sig förstå de fysikens lagar som styr vårt universum

  

Trevlig helg!
Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie
NAVET -Infobank
Skaraborgvägen 1A ( fd. Nybrogatan 9A )
506 30 Borås
Tel.  033-41 00 09
Mobil : 07 08 84 54 17

www.navet.com