Veckans tips 43 2017

Nyheter från skolvärlden

Fler kvinnor  än män tvekar inför teknisk utbildning

Två tredjedelar av tjejerna i årskurs tre på gymnasiet är tveksamma till att gå en högre teknisk utbildning. Det visar en undersökning från Tekniksprånget. Framför allt beror det på att de är osäkra på vart utbildningen leder och på att de oroar sig för högskolematematiken.

 

Matematik, teknik och naturvetenskap är inte tillräckligt integrerat i förskolan

Det finns stora kvalitetsskillnader mellan hur olika förskolor arbetar med matematik, naturvetenskap och teknik. På en majoritet av förskolorna behöver arbetet utvecklas och integreras i både vardagssituationer och planerade aktiviteter. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor.

 

Open science school                                                                                                                                       
We believe science education and research should be shared freely between educators, learners, and communicators. We work together with schools, teachers, designers, and all sort of geeks to create open-source common resources, creative workshops, classes, or hardware. Check our projects below and join our community!

 

Skolan får inte blunda för hedersvåld

Kunskapen om hedersrelaterat våld ökar, samtidigt som ”bredvid samhället” i förorterna växer. Lärare måste understryka att det handlar om lagar, man får inte slåss och frihetsberöva.

 

Klyftor mellan bra och dåliga skolor ökar

Nästan var femte elev som gick ut nian i våras var inte behörig till gymnasiet. För att minska skolsegregationen har flera skolor med låga studieresultat runt om i Sverige lagts ner och dess elever flyttats till andra skolor med syftet att ge dem bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

 

Amerikansk metod för att stoppa våldet i skolan

Efter flera år av problem med våld i skolan har ett våldsförebyggande program från USA hjälpt skolor i Botkyrka att komma till bukt med problemet. Grundtanken är att eleverna själva utbildas för att kunna ingripa på rasterna.

 

Digitalisering                                                                                                                                                                  
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Regeringen beslutat en strategi för digitalisering i skolväsendet. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett mål och flera delmål som ska uppnås till 2022. De tre fokusområdena är:
1 Digital kompetens för alla i skolväsendet
2 Likvärdig tillgång och användning
3 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

 

Svenskarna och Internet 2017

94 procent svenska är internetanvändare och finns från 12 år och uppåt och det vanligaste sättet att använda internet är via mobilen. Användningen har ökat till 74 procent av alla internetanvändare.

Fyra av fem använder sociala medier och Facebook är fortfarande den mest populära sociala medieplattformen utslaget på hela befolkningen. De som producerar mest material och lägger ut flest bilder på Facebook är de i åldern 36 – 55 år!!!!

 

Barns digitala kompetens

25 procent av eleverna mellan 11 och 19 år uppger att de inte fått någon utbildning i digital källkritik. Det framkommer i Internetstiftelsen i Sveriges nya rapport Svenskarna och internet.


How kids learn coding with Tynker?

Appar som stöd

Den här webbsidan är framtagen för att hjälpa till att hitta information kring appar som stöd för kommunikation, tid och planering.

 

Forskning

Eleverna syn på mobilen mer nyanserade än debatten!

Smarta telefoner i skolan ses som störande objekt och kan användas för fusk, sociala medier och online-spel. Samtidigt använder eleverna mobiltelefonerna för skolarbete, visar Torbjörn Ott som utforskat mobiltelefonens sociala aspekter och som verktyg för lärande.

 

Glapp mellan undervisning och inlärning i historia

Elevers brist på begreppsförståelse gör att de har svårt att ta till sig kunskaper i historia. Det visar Anna-Carin Stymne som forskat om hur elever lär sig historia i klassrummet.

 

Forskningssamarbete ska nu kartlägga våra konspirationsteorier

Ett tvärvetenskapligt projekt med 60 olika forskare i 30 olika länder inom allt från litteraturvetenskap och filosofi till statsvetenskap, psykologi och antropologi ska leta efter konspirationsteorier.

 

Miljö och hållbarutveckling

 

Världens första koldioxidnegativa kraftverk                                                                                                         
På isländska landsbygden skrevs precis historia. Ett kraftverk utanför Reykjavik blev i veckan det första i världen som är bekräftat koldioxidnegativt, genom att suga upp växthusgas ur luften och binda den som sten i marken.

 

EU kampanj om Plats

EU satsar nu på en kampanj om vilken skada den plast vi köper gör i haven, och tillsammans med tillverkare hoppas man förändra produkter och förpackningar mot en mer miljövänlig riktning.

EU satsar nu på en kampanj om vilken skada den plast vi köper gör i haven, och tillsammans med tillverkare hoppas man förändra produkter och förpackningar mot en mer miljövänlig riktning.

 

Wildlife photografer of the year                                                                                                               
The Natural History Museum i London anordnar varje år tävlingen Wildlife Photographer of the Year. Här är några av de vinnande bidragen från årets tävling.

 

Två av tre positiva tillförbud mot engångsplatsartiklar

67 procent av svenskarna uppger att de är positiva till att Sverige inför förbud mot engångsförpackningar i plast som bestick, sugrör och muggar. Det visar en ny SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.

 

Jord - Filmfestival med miljötema                                                                                                                                             

Filmerna som visades ” Cycologic, A plastic ocean, There will be water samt Kokota, dokumentärfilmer som både problematiserar och inspirerar”.

 

Film

Vilken man jag vill vara

Vilken man vill jag vara? Vad är manligt för dig? Och varför? Den frågan utforskar programledaren Fredrik Önnevall i sin nya serie Bästa mannen.

 

Sista skörden- Utan jord inget liv och utan liv ingen jord

Det handlar om ett av våra viktigaste ekosystem och en förutsättning för vår överlevnad. Den industriella livsmedelsproduktionen utarmar vår matjord, det påverkar näringsinnehållet i vår mat och näringsbrist kan vara orsaken till det vi kallar välfärdssjukdomar..

 

Länkar

Hur universum låter?

Alla typer av vågrörelser kan tolkas som ljud och spelas upp. När gravitationsvågor upptäcktes härom året spelade forskarna upp vågen som en kort, stigande vissling. I ” The Stellar Choir ” representeras uppmätta ljusförändringar hos tusentals stjärnor.

 

Påverkar fågelmatning evolutionen?

Talgoxar i Storbritannien har ovanligt långa näbbar. Ny forskning indikerar att det är en anpassning till att plocka frön ur foderautomater ­– matningen skulle alltså påverka fåglarnas evolution. 

 

How products are made?

How Products Are Made förklarar och visar hur tillverkningsprocessen av ett stort antal produkter går till. Allt från enkla vardagsföremål till komplicerad elektronik.

#Naturvetenskap

Papperskretsen

 

Boktips

kunskapssynen och pedagogiken

Författarna till boken: Magnus Henrekson, språkforskaren Inger Enkvist, hjärnforskaren Martin Ingvar och idéhistorikern Ingrid Wållgren.

 

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie
NAVET -Infobank
Skaraborgvägen 1A ( fd. Nybrogatan 9A )
506 30 Borås
Tel.  033-41 00 09
Mobil : 07 08 84 54 17

www.navet.com