Veckans tips 5 2018

Nyheter från skolan!

Förskolans läroplan ska revideras

Regeringen har bestämt att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Bland annat ska gränsen mellan utbildning och undervisning bli tydligare. Läs förslaget!

Barn till lågutbildade saknas på toppuniversiteten

Nära noll Handelshögskolestudenter har lågutbildade föräldrar. Barn till lågutbildade är underrepresenterade på alla högskolor, men snedfördelningen är tydligast på prestigefyllda lärosäten.

 

En trädgård för alla sinnen

På Sörgårdens förskola har man anlagt en Sinnenas Trädgård – med odlingslådor med kryddväxter och blommor i vackra färger som barnen kan utforska med sina sinnen.

När hjärnan samarbetar, blir det kreativ

I hjärnan finns två system som krockar med varandra – det konstnärliga och det verkställande. Stora konstnärer är bättre än andra på att använda båda systemen samtidigt, men vi kan alla lära oss knep.

Robotar i förskolan ska lära barnen naturvetenskap

En projektgrupp från högskolan Kristianstad tar fram exempel på hur robotarna kan användas för att lära ut naturvetenskap.  Nyfiken på STEM

Matematik -en väg till svenskan

Nyanlända och andra flerspråkiga elever lär sig ämnet bäst om de under­visas på både svenska och sitt modersmål, enligt forskaren Eva Norén.

 

Digitalisering

Mattekoda

Lära matematik med hjälp av programmering

Utforska geometri med programmering

I denna aktivitet får eleverna utforska geometriska figurer, med fokus på månghörningar.

Nordic Journal of Digital Literacy

En vetenskaplig tidskrift om digital kompetens.

Kodlabbet

Universums uppgifter kring datalogiskt tänkande och kodning.

 

Avhandlingar / forskning

Möten där vi blir sedda

Känsla av tillhörighet, framtidstro och bra relationer med lärare och kompisar är de viktigaste faktorerna för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning visar att här kan skolan vara en utjämnande faktor utifrån socioekonomisk aspekt.

Utmaning att undervisa i naturvetenskap utifrån samhällsfrågor

Undervisning i naturvetenskap som utgår från samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) är ett sätt att utveckla elevers förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att kommunicera, granska information och ta ställning i aktuella samhällsfrågor.

 

Klimat och hållbarutveckling

Allt du bör veta om plastanvändning

#plastriot, en kampanj för att sprida kunskap om det enorma problem som plast utgör för miljön, haven, djuren och för människors hälsa, men också en kampanj med syfte att uppmärksamma konsumenter på typiska ”plastfällor” i vår vardag som lätt går att undvika.

Ny metod för grönskande städer

Grönska är viktig för både hälsa och miljö, men trots det minskar de gröna ytorna i våra städer. En grupp forskare har därför tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster kan bedömas och värderas.

Forskarnas tips på hållbara nyårslöften

Har du inget nyårslöfte för 2018? Ingen fara, Extrakt har rådfrågat forskare om deras bästa tips för en hållbar vardag.

Rätt använt klimatsmart hus sparar mycket energi

Den simulerade familjen Grankvist, som bott tre år i ett demonstrationshus i Borås, visar att det går att komma ner i låg energianvändning. Men det behövs en läroprocess för att en verklig familj ska lyckas lika bra.

Attacks om science

Organisationen Union of Concerned Scientists har sammanställt attacker gällande allt från försenade studier till indragna pengar på vetenskapen landar siffran på 64 – så här långt.

 

Film och radioprogram

Tema:  Matematik

Meka med 1,2, 3  ( Radio )  Förskolan

Räkneaporna  ( film ) F-3

Livet i mattelandet  ( film) F- 3

Matilda mattegåta  ( film ) F- 3

Den försvunna papegojan  ( radio ) 4-6

Spegelvänd  ( film) 4-6

Labba matematik  ( Film) 4-6

Kalkyl  ( Film ) 7-9

Matematik är ett språk  ( fortbildning)

 

Länkar

 

Apor klonade med samma teknik som ” Dolly”

Zhong Zhong är den första apan som klonats med "Dollytekniken". Hennes två veckor yngre tvillingsyster (född av en annan aphona) heter Hua Hua. De är uppkallade efter kinesiskans Zhonghua, ett ord som står för den kinesiska nationen, eller dess folk.

 

Antibiotikaskolan ska hjälpa ungdomar förstå antibiotikaresistens

Materialen handlar om att öka kunskapen om faran med antibiotikaresistens och ge unga verktyg för vad vi gemensamt kan göra för att i minska användningen av antibiotika.

 

Litteratur

Att undervisa i programmering i skolan – Varför, vad och hur? Av Linda Mannila

Alla elever ska i grundskolan undervisas om digitalisering och programmering. Linda Mannila, forskare i datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och Åbo Akademi i Finland, försöker genom de tre didaktiska frågorna vad, varför och hur sätta ljuset på begreppet programmering.

 

Trevlig helg!

 

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie

NAVET -Infobank

Skaraborgvägen 1A ( fd. Nybrogatan 9A )

506 30 Borås

Tel.  033-41 00 09

Mobil : 07 08 84 54 17

www.navet.com