Veckans tips 6 2018

Skolvärlden

Hjärnvågor ger ledtrådar

Hjärnforskningen kan bidra till att utveckla kunskap om lärandet. Det menar två forskarlag som använder sig av okonventionella metoder inom pedagogiken för att undersöka hur barn och unga lär sig.

Matematik, programmering och makerkultur med ettorna

På Hedens skola på Hönö genomfördes ett sju veckor långt projekt med en förstaklass. Det ger en intressant fingervisning om hur makerkulturen kan bidra till att utveckla undervisning och lärande.

Sverige tvåa på innovationen

Sverige är bäst i Europa på innovation där bland annat forskning och utbildning och antalet patent mäts i förhållande till andra länder, det visar en årlig sammanställning från affärstidningen Bloomberg.

Utveckling av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

SPSM kritiskt till mobilförbud

Telefonen är ett utmärkt verktyg för att hålla ordning och reda på sin dag, för att få text uppläst, att prata i stället för att skriva eller diktering, översättning, med mera. I telefonen finns det otroligt mycket inbyggda möjligheter till att få stöd.

Fokuseras på elevens personliga utveckling

Bara var tionde lärare i särskolan vill stärka betoningen på kunskap. Det framkommer när denna lärargrupp för första gången ingår i ett större svenskt forskningsprojekt.

3 forskare slår hål på myter om läsning

Kan intensiv lästräning ge långtgående effekter? Och varför ska man modersmålsundervisning? Blir man en bättre människa av att läsa skönlitteratur? Tre forskare slår hål på vanliga ”myter” och förutfattade meningar om läsning och skrivande.

Fördomar påverkar pojkars läsning

Flickors resultat i matematik påverkas negativt av stereotypa könsföreställningar. Det är belagt i flera studier. Enligt ett franskt forskningsteam drabbas pojkar lika starkt av fördomar när de deltar i läsprov.

Att främja lärande genom plushöjande aktiviteter

Under höstterminen 2016 deltog elever i årskurs 9 och 10 på Birgittaskolan i Örebro i pulshöjande aktiviteter under lektionstid. Målet med projektet var att se om elevernas kunskapsresultat och hälsa skulle förbättras. Det var första gången den här typen av insats gjordes systematiskt på en specialskola. Läs om det i rapporten!

 

Digitalisering

Programmering F -3

Lärarhandledning  för robotprogrammering  Blue- Bot  från Skellefteå kommun  ( innehåller 18 övningar )

Robotprogrammering med Dash

Lärarhandledning  för robotprogrammering för Dash med 12 övningar

 

Avhandlingar

Inkluderande undervisningen kräver tydliga strategier

Lärare är positiva till inkluderande undervisning men samtidigt medvetna om svårigheten att få till det i praktiken. Kollegialt samarbete och differentiering i undervisningen är en några av nycklarna, konstaterar Elaine Kotte som utforskat lärarteam som strävar efter inkluderande lärmiljöer.

Låt alla som vill, prova svårare matte

Högre studietakt, väl valda matematiska problem och undervisning i särskilda grupper utanför det ordinarie klassrummet. Det kan stärka elever med begåvning i matematik, enligt en ny avhandling.

Läs sammanfattning av avhandlingen!

 

Klimat

Agenda 2030

Informationsmaterial- 58 svenska civilsamhällesorganisationer som gemensamt arbetar med EU:s utvecklingspolitik har gjort ett överskådligt material om Agenda 2030.

Hur kvicksilvret nått arktisk

Många av Arktis känsliga vattenekosystem uppvisar höga halter av miljögiftet kvicksilver. Varifrån kvicksilvret kommer är fortfarande oklart.

Sveriges ploggare uppmärksammas internationellt

Att plocka skräp samtidigt som man är ute och joggar är en trend som fler verkar vilja haka på och omvärlden börjat få upp ögonen för det svenska fenomenet.

 

Länkar

Majoritet av EU -länder är sämre demokratier

Bara elva EU-länder anses vara funktionella demokratier resten får anmärkning, enligt The Economists senaste demokratiindex. Den spanska regeringens ingripanden mot katalanska separatister och den polska regeringens underminering av rättsväsendet har bidragit till en allmän försämring under 2017.

En sömnlös natt försämrar kvinnors arbetsminne 

Arbetsminnet är viktigt för att hålla saker i huvudet under kortare tidsperioder, och oumbärligt för abstrakt tänkande och planering. Det ses som centralt i till exempel språkinlärning, läsförmåga, problemlösning och matematiskt resonerande. Studien visar att akut sömnbrist påverkar arbetsminnet på olika sätt hos kvinnor och män.

 

Filmer

Fatta katastrofen

I Fatta katastrofen tar vi upp människors berättelser om naturkatastrofer som drabbat dem. Serien är en del av ett webbaserat koncept med syfte att väcka högstadieelevers intresse för kemi, biologi, fysik och teknik genom fiktiva äventyr.

Att flyga genom rymden i realtiden

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, visar ett nytt visualiseringsprogram som kan ta oss från jorden till Mars, Pluto och ut ur vårt solsystem, vidare ut i oändligheten.

Att älska matematik

Svensk dokumentärfilm om matematikens skönhet och om att uppskatta problemlösning. Möt unga matematiker som tävlar i matematik och tränar inför den internationella matematikolympiaden för gymnasister.

 

Boktips

GDPR Dataskyddsförordningen:  Förstå och tillämpa  i praktiken av Monika Wendleby

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och gäller i princip all verksamhet som behandlar enskilda personers personuppgifter. Följer inte företagen förordningen kan de drabbas av stora sanktionsavgifter. Boken är både en handledning av lagtexten samt en vägledning i det praktiska arbetet.

 

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie
NAVET Infobanken

Skaraborgvägen 1A
506 30 Borås
Tel.  033-41 00 09
Mobil : 07 08 84 54 17

www.navet.com