veckans tips 8 2018

Nyheter från Skolvärlden

Danmarks strategi för digital teknikutveckling

För grundskolans del handlar det framför allt om två större initiativ: att utveckla en grundläggande teknologiförståelse bland eleverna och att öka deras kunskaper om och intresse för digital teknikutveckling och tekniska yrken.

 

Elevernas verklighet

Den första skolan tronar stolt i ett välbärgat villaområde ett stenkast från Stockholms skärgård. Den andra ligger i vad polisen beskriver som ett “särskilt utsatt område” i Södertälje. Expressen granskar ett Sverige där sprickan mellan rika och fattiga elever blir allt djupare.

 

Ny modell ingen succe

Bara var femte elev som börjar på ett introduktions­program tar examen från ett nationellt gymnasie­program inom fem år. Ytterligare 8 procent får studiebevis. Språkintroduktion  ( Sprint elever ) har lägst andel elever som tar sig vidare till nationellt program av alla program.

 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola. Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

 

Brister i sex- och samlevnadsundervisning

Sex- och samlevnadsundervisningen är en utmaning för många lärare, som känner sig både okunniga och osäkra. Därför finns ett stort behov av kompetensutveckling, enligt Skolinspektionen.

 

Forskarkritik mot fria skolvalet

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser. Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

 

Konkret plan för skolans digitalisering tas fram

Nu inleder SKL arbetet med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering, utifrån en strategi beslutad av regeringen. Arbetet kommer att ske i bred samverkan med hela skolväsendet.

 

Konsten att anteckna

Förmågan att lyssna, fokusera och välja ut vad som är viktigt att få ned på pränt. Det tränar eleverna i ett praktiknära forskningsprojekt om konsten att anteckna.

 

Uppfinna dammsugare och bilrace

När tekniken är naturligt arbete på fritidshemmet.

 

Engelskspråkig undervisning klarlagd  

Denna rapport handlar om engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan.

 

Forskning 

Lärarutbildning formad för den perfekta studenten

Existentiella frågor ges inte utrymme, vare sig på lärarutbildningen eller i skolan. Det visar Monica Vikner Stafbergs undersökning som forskat om lärares bildningsgångar.

 

Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola

Det övergripande målet för denna översikt är att presentera och diskutera aktuell svensk forskning och pågående projekt relaterat till lärande och programmering i svensk förskola

och grundskola.

 

Computing education

Forskare tittar närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i den engelska skolan.

 

Mobile Phones in school from disturbing objects to infrastructure for learning

Smarta telefoner i skolan ses som störande objekt och kan användas för fusk, sociala medier och online-spel. Samtidigt använder eleverna mobiltelefonerna för skolarbete, visar Torbjörn Ott som utforskat mobiltelefonens sociala aspekter och som verktyg för lärande.

 

Forskare: svårt att säga att mobilen stör eleverna

Christina Olin-Scheller är professor vid Karlstads universitet och hon har forskat på elevers mobilanvändande under lektionstid. Hon har bland annat filmat elever när de använder mobiltelefonen.

 

Digitalisering 

VR from a Learning perspective

Detta examensarbete undersöker om interaktiva Virtual Reality applikationer kan ha en positiv effekt på elevers lärande och engagemang, när det kommer till att lära sig grunderna i naturvetenskap. Detta utfördes genom att utveckla en applikation och testa den på högstadieelever.

 

Digital tools in Education

Den här rapporten visar att IKT i undervisning kan vara effektiv och att läraren spelar en betydelsefull roll i sammanhanget.

 

Never too young to code

Coding lessons are reaching students earlier, sometimes as early as preschool.

 

Rutnät, robotar och koder – Om programmering i skolan

Mer tålamod för felsökning och större förståelse för geometri. Det är några av resultaten när elever i en klass 4 i på Sigridsborgs skola i Nacka fick lära sig grunderna i programmering, visar matematiklärare Jenny Wickholm och IT-administatör Alexander Hermansson i en utvecklingsartikel.

 

Digital slöjd lockar lärare ut i skogen

Är det egentligen någon skillnad på en virkbeskrivning och programmeringskod?

 

Anymaker

Anymaker är en applikation utvecklad av KTH-alumnen Joakim Rasmuson. Det är en 3D-modelleringsapp, skapad för att göra 3D-modellering tillgänglig för alla, men speciellt för barn. I appen kan användaren på ett enkelt sätt kan illustrera i 3D med vanliga konsumentprodukter som stöd, modellerna kan sedan skickas till en 3D-printer för utskrift.

 

Hållbarutveckling 

Forskare har hittat plast i dricksvatten i hela världen

Forskare har nu hittat spår av plast i dricksvatten i hela världen. I USA fanns mikroplaster i så gott som alla vattenprover och i Europa fanns plast i en majoritet av det undersökta kranvattnet.

 

Hur påverkar våra handlingar framtiden generationer

De beslut vi tar idag kan få stora konsekvenser för framtida generationer. Forskare undersöker nu hur bättre förståelse för tid, och alternativ till traditionella perspektiv, kan ge en mer hållbar framtid och skapa rättvisa mellan generationer.

 

Fem klimatmissar du får inte missa

Vi är nära att nå gränsen för max 1,5 graders uppvärmning. Havsnivåerna stigerallt snabbare och kan vid slutet av seklet ligga 66 centimeter högre. Vi flyger mer än någonsin. Nationellt katastrofläge har utfärdats i Kapstaden , det är veckans nyheter  om klimatet under veckan.

 

Klimatpodden

Att göra något praktiskt lindrar klimatångest. Det var först när klimatförändringarna började märkas i hennes trädgård som Ragnhild Larsson bestämde sig för att göra någonting. Nu har hon snart spelat in femtio avsnitt av Klimatpodden.  

  

Länkar

Har du koll på världen? Testa din kunskap i Roslings anda!

Hittills har ingen klarat av att få alla rätt på det test om globala fakta som stiftelsen Gapminder och Hans Roslings familj gjort i professorns anda.
– Det är viktigt att människor fattar beslut som är baserade på fakta, inte på känslor eller förhoppningar, säger Olof Gränström, projektledare i stiftelsen Gapminder.

 

Mammal species of the world

Databasen Mammal species of the world beskriver alla kända däggdjur. 2005, kände man till 5 416 däggdjursarter. Ett amerikanskt forskarteam har nu gått igenom 1 200 vetenskapliga publikationer från 2005 och framåt, på jakt efter nya däggdjursarter. Forskarnas sammanställningar visar att man nu känner till 6 495 däggdjursarter, en ökning med närmare 20 procent och drygt 1 000 arter på 13 år.

 

Spel med kvanteffekter

I detta onlinespel kan du själv undersöka hur kvantfysikens optiska experiment fungerar.

 

Filmtips 

Den svåra konsten att leva

Teologin och filosofin har under årtusenden undersökt dödens alla upptänkliga vinklar och vrår. Men från kemiskt håll är det nästan jungfruligt territorium vilket öppnar upp för nya tankar - tänk om vi inte behöver dö? Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds tekniska högskola. Här berättar han om den svåra konsten att leva.

 

Tillverka kött utan djuruppfödning

En tredjedel av jordens vatten går åt till att uppföda djur. Men vi kan undvika spillet, berättar Uma Valeti. Han är chef för Memphis Meat, ett företag som tar fram kött från djurceller med ny teknologi utan att behöva föda upp själva djuret.

 

Boktips

Klimatet och människan under 12000 år  av Fredrik Charpentier Ljungqvist

Lamrapporten – att skilja vetenskap från trams av Emma Frans

 

 

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie

NAVET -Infobank

Skaraborgvägen 1A ( fd. Nybrogatan 9A )

506 30 Borås

Tel.  033-41 00 09

Mobil : 07 08 84 54 17

www.navet.com