Veckans tips v 13 2019

Digitalisering

 

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Sveriges Kommuner och Landsting lämnat ett förslag till handlingsplan för att ge stöd till digitaliseringen av skolan. De 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som presenteras i handlingsplanen utgår från den samlade behovsbilden och har formulerats av SKL.
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-773-2.pdf?issuusl=ignore

 

Ny digitaliseringsstrategi i Danmark

Regeringen i Danmark förbereder just nu en strategi för skolans digitalisering som ska gälla från 2020 till 2025. I veckans släpptes en rapport som beskriver det aktuella kunskapsläget när det gäller användningen av it och digitala medier i undervisningen. Rapporten fungerar som avstamp för en kvalificerad dialog med föräldrar, elever, yrkesverksamma i skolan, politiker och experter. Den tar upp vad digitaliseringen innebär för undervisningen och varför den även är ett centralt innehåll i undervisningen. Rapporten belyser också hur digitaliseringen påverkar barns och ungas tillvaro i och utanför skolan samt vad som är viktigt att tänka på när det gäller uppbyggnaden av den digitala infrastrukturen.

http://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190313-hvordan-skal-vi-bruge-it-og-teknologi-i-skolerne

 

Små barn med plattor lär sig vad de vuxna tror

Det ska bli obligatoriskt med digitala verktyg i förskolan, för att barn ska få digital kompetens. Samtidigt finns en oro för att skärmarna ska ta över i småbarnens liv. Och vad är det egentligen förskolebarnen lär sig? Vuxna och barn tolkar hur surfplattor ska utnyttjas på olika sätt, menar forskare.

https://www.forskning.se/2019/03/18/diggar-det-digitala-men-forskolebarnen-lar-sig-inte-det-vi-tror/

 

Mobilapp lär tjejer att programmera

https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/mobilapp-lar-tjejer-att-programmera-1.885632

 

3D för plagg som passar

De flesta har väl stått i ett provrum och undrat om kläderna är måttade efter Snövits sju dvärgar. För e-handelskunder blir lösningen att beställa hem flera plagg och skicka tillbaka de som inte passar, vilket är ett växande miljöproblem. Avatarer och 3D öppnar nya möjligheter att hitta rätt storlekar.

https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2019/Mars/Nya-metoder-for-plagg-som-passar/

 

Klimat och hållbar utveckling

 

Klimatpolitiska rådets rapport: Det räcker inte på långa vägar

Detta är allvarligt. Vi borde accelerera, men istället har vi tre år i rad haft en utsläppsminskning på mindre än en procent. Det räcker inte på långa vägar. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen, skriver Klimatpolitiska rådet i en ny rapport.

https://www.klimatpolitiskaradet.se/arsrapport-2019/

 

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål

Under 2019 ska regeringen lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Naturvårdsverket har tagit fram ett underlag till handlingsplanen som visar på ett stort gap mellan klimatmålen och utsläppsscenarierna. Underlaget pekar ut de utmaningar och åtgärdsområden som är centrala för att nå Sveriges klimatmål.

http://www.naturvardsverket.se/klimatmal

 

Minimal tillväxt om miljö och hälsa räknats in

90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald utgörs av industrier som utvinner och bearbetar naturresurser. Dessutom släpper dessa industrier ut ungefär hälften av växthusgaserna, enligt den nyligen publicerade FN-rapporten ”The Global Resources Outlook”.

http://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

 

Skolstrejkerna för klimatet bör inspirera oss alla

Min generation har misslyckats med att hantera klimatförändringens utmaningar. Jag uppmanar därför alla världsledare att komma till New York för ett möte i september med konkreta, realistiska planer för att stärka sina nationella åtaganden, skriver FN:s generalsekreterare António Guterres.

https://www.svd.se/skolstrejkerna-for-klimatet-bor-inspirera-oss-alla

 

Rosa påsar ger kläderna en chans

I Sverige slänger vi varje år cirka 70 000 ton textilier rakt ner i tunnan för brännbart avfall. Det motsvarar ungefär åtta kilo per person och år. Som första återvinningscentral i landet introducerade Eskilstuna Energi & Miljö förra hösten en särskild återvinningspåse för textilier – den rosa påsen. Målet på sikt är att inget textilmaterial ska gå till spillo.

http://www.extrakt.se/rosa-pasar-ger-kladerna-en-ny-chans/

 

Nyheter från skolan

 

Avhopp från gymnasiet

Redovisning av uppdraget att genomföra verksamhetsnära insatser för huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4047.pdf?k=4047

 

Våra hjärnor har inte förändrat på tusen år

Forskaren Paul Kirschner i ett intervju om bland annat lärarledd undervisning, digitalisering och psykologi:
Vi lever i en digital tidsålder, men våra hjärnor har inte förändrats på tio tusen år. Det vet vi genom studier av gamla kranier. Eftersom våra kognitiva funktioner fungerar på samma sätt som förr så förstår jag ärligt talat inte varför vi ska göra något annorlunda bara för att vi lever i en ”ny tid”. 

https://skolvarlden.se/artiklar/vara-hjarnor-har-inte-forandrats-pa-tio-tusen-ar

 

Rapport: Viktigt att mäta om skolan är bra eller dålig

Det svenska utbildningsväsendet saknar ett system för att mäta skolornas kvalitet. I en ny rapport föreslås en rad förändringar för att lättare kunna mäta effektiviteten. https://www.svensktnaringsliv.se/Bilder_och_dokument/rapport-foradlingsvardepdf_733601.html/BINARY/Rapport%20F%C3%B6r%C3%A4dlingsv%C3%A4rde.pdf

 

Stort intresse för stamcellsforskning bland gymnasieelever

https://www.lu.se/article/rekordstort-intresse-for-stamcellsforskning-bland-gymnasieskolor

 

 

Rörelsebanken inspirationsmaterial för motorisk träning i skolan

Gymnastikförbundet har tagit fram och testar just nu ett material riktat mot skolor med barn upp till tolv år. Materialet ska stimulera till aktivitet och en ökad kompetens inom de grundmotoriska rörelserna.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/rorelsebanken/

 

Supporting Learning and Teaching of Chemistry in the Undergraduate Classroom

Ilana A. Manneh forskningsresultat belyser hur kemiundervisningen på grundnivå kan stödjas för att göra kemin mer begriplig och meningsfull för studenter.

https://www.skolporten.se/forskning/avhandling/supporting-learning-and-teaching-of-chemistry-in-the-undergraduate-classroom/

  

Rapport och studie

 

Studie: Bruk av mycket och stark cannabis kan öka risken för psykos

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/studie-bruk-av-cannabis-okar-risken-for-psykos

 

Risk för schizofreni och andra psykoser

Peter Allebeck, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, berättar om sin forskning om sambandet mellan psykoser och cannabisrökning.

https://urskola.se/Produkter/175086-UR-Samtiden-Fakta-om-cannabis-Risk-for-schizofreni-och-andra-psykoser

 

Muslimer födda i väst stödjer oftare extremism

Det är en vanlig uppfattning att hotet från jihadister kommer från platser utanför västvärlden. Utifrån det antagandet har vissa länder velat bygga murar och stängsel vid sina gränser och andra utfärda inreseförbud för medborgare från en del muslimska länder. Samtidigt visar sammanställningar att majoriteten av de islamistiska terrordåden i Europa och USA är planerade och genomförda av personer som är födda och uppvuxna i västvärlden. Det visar forskning vid Uppsala universitet.

https://www.forskning.se/2019/03/19/muslimer-fodda-i-vast-stodjer-oftare-extremism/

 

Globala målen genom film  

https://mediapoolen.se/globala-malen-i-klassrummet/

 

Mediearkivet digital

Behöver ni artiklar från tidningar och tidskrifter, nu finns Tjänsten Mediearkivet i Digital pedagogik. Skapa konto via den här länken!  Hittar Tjänsten i Nyheter, Artiklar   
https://digitalpedagogik.se/

 

Många vänliga hälsningar

Zahra Safaie

NAVET -Infobank

Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås

Tel.  033-41 00 09

Mobil: 07 08 84 54 17

www.navet.com