image description

Elevprogram

Vårprogrammet 2021 är här! Det är ett program anpassat till vårens situation. Vi erbjuder tre typer av teman; Uteteman, Teman på distans och Teman på länk. Om restriktionerna förändras öppnar vi upp för andra teman på Navet. Mer information om bokning längst ner på sidan.
Klicka på "Ladda ner pdf" för utskrivftsvänligt format. Välj gärna A3 färg och sätt upp i lärarrummet!

Uteteman
Navets olika uteteman tar olika lång tid och kräver olika förutsättningar. Vädret kan vara en förutsättning som påverkar vad som är lämpligt att genomföra. Minst tre klasser bokas in på samma tema och dag. Minst två av Navets pedagoger besöker skolan eller möter klassrna på Ramshulan, platsen för Navets Naturskola.

Spår i snön F - åk 6. T o m vecka 10
Om förutsättningarna är de rätta så lär vi oss mer om djuren i skogen och hur de lever genom att titta på spår i snön.

Mossor i granskogen F - åk 6. T o m vecka 10
Mossorna finns där hela tiden, men det är på hösten och när det är snöfritt som man verkligen får upp ögonen för det gröna golvet.

Smådjur i vattnet F - åk 6.Från vecka 15
Genom att bekanta sig med olika organismer som finns i dammar, sjöar och åar så kommer man i kontakt med många olika biologiska begrepp. Något djur drar till sig intresset och plötsligt kan många frågor väckas. Vi använder enkel utrusning för att fånga de stora smådjuren.

Isdag Åk 3 - åk 9
Vi har isdubbsrace, sågar is, spelar curling, kastar livlina, mäter djupet, lyssnar på isen och lär oss isvett.

Matematik ute F - åk 9
Lekar, multiplikation, skala, bråk, gemensam problemlösning och skogsmatte. Vi utnyttjar de förutsättningar som finns i omgivningarna och anpassar efter ålder och önskemål.

Kretslopp och förbränning Åk 5 - åk 6
Genom att samlas runt en eld och testa hur olika material uppför sig när de utsätts för värme utvecklas materia-begreppet. Under tiden materialen är i elden dramatiserar vi fotosyntesen tillsammans.

De fem mäktiga Åk 1 - åk 6. Från vecka 11
Vi använder de fem teknikerna lutande planet, skruven, hävstången, hjulet och kilen för att hantera tunga saker.

 

Teman på distans
Introduktionsfilm live eller inspelad, experimentmaterial och lärarhandledning. Om skolan samordnar fler olika teman kan vi hjälpa till att distribuera materialen. 

Kemi - Kemilådorna F - åk 3
Tre olika kemilådor med material som behövs för att experimentera med Draken Berta och Grön i Labbet. Till varje experiment finns en film där Berta tillsammans med elever visar hur ni utför experimentet.

Kemi - Okända pulver Åk 4 - åk 6
Utforska okända pulver med hjälp av olika analysmetoder. Lådan ni lånar innehåller allt som behövs för att arbeta i tolv mindre grupper.

Kemi - Kemiutmaningen Åk 4 - åk 6
En kemiutmaning. Temat startar med en film där vi visar några olika experiment och ger tips innan ni startar. Sedan får ni se utmaningen som eleverna själva ska göra. Eleverna får veta vilka kemikalier som ingår i varje utmaning, men inte hur det har utförts. Genom att diskutera och testa får eleverna själva återskapa utmaningarna. Navetpedagoger kan delta digitalt för att stötta.

El och magnetism Åk 4 - åk 6
I lådan finns material och beskrivningar till 13 olika uppdrag i 5 exemplar vardera, så att flera elevgrupper kan arbeta samtidigt. Ett uppdrag kan tex. handla om att bygga en strömbrytare.  Uppdragen tar från några minuter till 2 lektioner att utföra.

Programmering Åk 4 - åk 9
Lådan innehåller material såsom Micro:bit, dioder, sladdar, servomotorer och flera olika övningar med förslag på lösningar samt koppling till LGR11. Datorer/Chromebooks har ni själva. Navetpedagoger kan delta digitalt för att handleda och tipsa.

Matematiktema F - åk 9
Navet erbjuder matematiklådor inom fem områden med tre nivåer i varje område; algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt taluppfattning. Varje låda innehåller tio olika uppgifter som berör det centrala innehållet i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9.  Till varje låda finns också en introduktionsfilm för att komma igång med området.

Agenda 2030 Åk 5 - åk 6
Varje tema innehåller tio övningar som tar upp lokala, globala, historiska och samtida frågeställningar. Agenda 2030 är paraplyet för alla övningar. Välj och vraka eller gör alla fyra!

- Energi och Kretslopp Övningarna handlar om såväl kretslopp i naturen som i samhället och        energibegreppet relaterat till vardagen.
- Stadens system Övningarna handlar om avloppsvatten, dricksvatten, fiber och dagvatten.
- Konsumtion Övningarna handlar om hur och varför vi konsumerar. Inget praktiskt material från Navet behövs.
- Transporter Övningarna är utformade så att eleverna bättre förstår vad transporter betyder för samhället idag men också funderar över hur framtiden kan se ut. Inget praktiskt material från Navet behövs.

 

Teman på länk
Boka en tid så träffas vi digitalt. Tidsåtgång 60-90 min.
Vi blandar teori med praktiska övningar och diskussioner i mindre grupper.

Agenda 2030 åk 8, åk 9 och gymnasiet
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. En agenda som innehåller de 17 globala målen och som syftar till att nå fyra fantastiska saker:
- Att avskaffa extrem fattigdom 
- Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
- Att främja fred och rättvisa 
- Att lösa klimatkrisen 

Matematik Åk 7 - gymnasiet
Tillsammans utforskar vi bl a algebraiska uttryck, funktioner och sannolikhet. Vi utgår från praktiska exempel som vi sedan berikar med att visa matematiken bakom. Ni tar själva fram enkelt material såsom sax, papper mm utifrån listan ni får från oss innan den digitala lektionen.

Bokning, vad gäller för din kommun
För Navets avtalskommuner Borås Stad, Marks kommun, Tranemo kommun och Svenljunga kommun är ett klassbesök per termin kostnadsfritt.  I avtalen ingår även kompetensutveckling för pedagoger inom naturvetenskap, teknik och matematik.

För andra kommuner eller organisationer är priset 200 kronor per elev och tema. Grundpriset för kompetensutveckling av pedagoger är 600 kronor för en halvdag och 1200 kronor för en heldag (moms tillkommer). För större gruppbokningar eller längre utbildningsinsatser, kontakta oss för upplägg och offert. Telefon 033- 410009, E-mail info@navet.com.