Elevprogram

Vi tar emot eleverbesök till Navet med försiktighet. Färre antal grupper och vi har möjlighet att använda olika entréer vid behov. Vi har många utomhusteman att boka, både på Naturskolan på Ramshulan och hos er! 

 

Material att låna

Navet erbjuder en fortsättning på elevteman genom utlåningsmaterial, lådor. Materialen är väl förankrade i styrdokumenten och kan medverka till god måluppfyllelse. Lådorna är utformade så att de ska inspirera till arbete med ett naturvetenskapligt arbetssätt, ett entreprenöriellt förhållningssätt, praktiska erfarenheter och ett lustfyllt lärande. Möjlighet att låna lådor utan att man besökt temat finns.

 

Bokning, vad gäller för din kommun
För Navets avtalskommuner Borås Stad, Marks kommun, Tranemo kommun och Svenljunga kommun är ett klassbesök per termin kostnadsfritt. I avtalen ingår även kompetensutveckling för pedagoger inom naturvetenskap, teknik och matematik.

För medlemskommuner, andra kommuner eller organisationer är priset 200 kronor per elev och tema. Grundpriset för kompetensutveckling av pedagoger är 600 kronor för en halvdag och 1200 kronor för en heldag (moms tillkommer). För större gruppbokningar eller längre utbildningsinsatser, kontakta oss för upplägg och offert. Telefon 033- 410009, E-mail info@navet.com.