v 11 2021

v 11 2021

Måndag 15 mars

Måndagsmöte med hela personalen, några på plats, de flesta på länk
Vi utbildar personalen på Skattkistans förskola i Hållbar utveckling – via Zoom
På eftermiddagen håller vi på uppdrag av Högskolan i Borås en utbildning i teknik för blivande 1-3 lärare.
Planeringsmöte med Landbo förskola för kommande utbildning.
Planeringsmöte med Hillareds förskola för kommande utbildning. Ingår i satsning tillsammans med Svenljunga kommun.

 

Tisdag 16 mars

Internt idémöte för planerade workshops vid Ecsites årliga konferens. 2021 ett digitalt event.  
Planering av påsklovsaktiviteter
Internt seminarium om biologisk mångfald med Navets biolog Erik.
Planering och förberedelser för kemitema vid Vetenskapsfestivalen 2021. Navet bidrar med ett digitalt escaperoom.  

 

Onsdag 17 mars

Pedagoger deltar vid ett seminarium från Johanneberg science park om kemisatsningar inom utbildningssektorn och med gästföreläsning av Ulf Ellervik.
Vi åker till Fritsla med utomhusmtematik. Vasso och Erik möter tre klasser.
Testklass åk 6 på Dalsjöskolan testar Navets digitala escapreoom.
Första planeringsmöte av kommande utställning om fysik för yngre.

 

Torsdag 18 mars

Dag två till Fritslaskolan och utomhusmatematik med elever i mellanstadiet.
Utbildning för åk 8 Särlaskolan i Borås om Agenda 2030 - digialt såklart! Läs mer om Globala målen och Agenda 2030
Navet deltar vi SFI Borås APT och berättar om satsningen Friluftsliv på svenska.
Planering för nästa veckas utbildning med lärare i DaNang Vietnam
Förberedelser för Hackaton i samarbete med Borås Stad och Youth 2030

 

Fredag 19 mars

Navets butik är öppet mellan kl 9-13
Arbete med fullföljda studier och uppföljning
Samtal och offert av utbildningskoncept till Umeå