Vecka 4 2021

Vecka 4 2021

Navets verksamhet är i full gång även om huset är stängt för allmänhet och besökande grupper.

 

Vårens elevprogram är klart och finns att ladda ner från hemsidan http://www.navet.com/elevprogram/ 
I vår erbjuder vi tre olika typer av elevteman och det finns teman från förskoleklass till gymnasiet. 

  • Uteteman Navets olika uteteman tar olika lång tid och kräver olika förutsättningar. Vädret kan vara en förutsättning som påverkar vad som är lämpligt att genomföra. Minst tre klasser bokas in på samma tema och dag. Minst två av Navets pedagoger besöker skolan eller möter klasserna på Ramshulan, platsen för Navets Naturskola.
  • Teman på distans - Introduktionsfilm live eller inspelad, experimentmaterial och lärarhandledning. Om skolan samordnar fler olika teman kan vi hjälpa till att distribuera materialen.
  • Teman på länk - Boka en tid så träffas vi digitalt. Tidsåtgång 60-90 min. Vi blandar teori med praktiska övningar och diskussioner i mindre grupper. 

 

Lärarfortbildning och miljöutbildningar - genomförs till stor del på distans. Just nu planerar vi flera utbildingsupplägg för arbetslag i förskolor och skolor. Kontakta oss och diskutera upplägg och genomförande för våren eller hösten. Vi hjälper till med både korta, lite längre uppdrag och större projekt inom naturvetenskap, teknik, matematik, digitalisering, processarbete... 

 

Miljöutbildning - Boka Navets miljöutbildning för ditt arbetslag, ditt företag eller din avdelning. Utbildningen berör områden som de globala målen, klimatet, den biologiska mångfalden och de stora kretslopp som mänskligheten är en del av och måste förhålla sig till. Under hösten 2020 och vintern 2021 har Navet på uppdrag av Borås Stad genomfört utbildningen för ca 300 anställda i kommunen. Vi anpassar gärna utbildingen så att den passar din/er arbetsplats eller ert miljöarbete. Mejla info@navet.com eller ring 033-410009 så berättar vi mer!