Kalender »

Fysik och Teknik i Förskolan

Anmälan till höstens kursstart är öppen 15 mars – 15 april!

Barns nyfikenhet och upptäckarglädje gör att de hela tiden upptäcker fysik och teknik i sin vardag. Hur tillvaratar pedagoger inom förskolan den nyfikenheten?

För tredje året i rad genomför Göteborgs Universitet i samverkan med Navet science center en kurs som syftar till att stärka förskolepedagoger inom ämnena fysik och teknik.

Genom kursen ska pedagoger få verktyg för att fånga upp nyfikenheten och ge barnen vetenskapliga begrepp utifrån ett lekresponsivt förhållningssätt.

Bakgrunden är att kraven på förskolan ökat kring att aktivt arbeta med att utbilda och undervisa inom naturvetenskap och teknik. I läroplanen för förskolan (Lpfö18) preciseras följande mål.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Från Göteborgs Universitet såg man ett värde att tillgängliggöra verktyg så att pedagoger inom förskolan känner sig trygga med att undervisa i fysik och teknik. Initiativtagare bakom kursen är kursen Ann-Sofie Mårtensson som är universitetslektor på institutionen för fysik vid Göteborgs Universitet.

Kursstart hösten 2024!