Kalender »

Kompetensutveckling inom Hållbar utveckling

Save the date!
I augusti arrangerar Navet kompetensutvecklingsdagar inom Hållbar utveckling för lärare i årskurs F-9.

En praktisk, utmanande och tankeväckande dag. Från de stora sammanhangen till de specifika detaljerna inom de tre perspektiven ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Vill du få ett mejl när anmälan öppnar? Mejla sara.bagge@navet.com så hör vi av oss när platserna går att boka.

15/8: Lärare i årskurs F-6

För vem?
Sjuhärads lärare i årskurs F-6. Dagen är kostnadsfri för Navets avtalskommuner. Övriga kommuner är välkomna att delta mot avgift.

Dagen kommer att innehålla tankeväckande perspektiv på hållbarhetsfrågor samt praktiska övningar att ta vidare till klassrummet.

Från de stora sammanhangen till de specifika detaljerna inom perspektiven ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

De Globala hållbarhetsmålen i fokus samt fördjupningar inom:
                           – Biologisk mångfald
                           – Klimatfrågor
                           – Social hållbarhet
                           – Konsumtion

Alla delar kopplas samman med de hållbarhetsmål som finns beskrivna för målgrupperna i läroplanen.

16/8: Lärare i årskurs 7-9, del 2

Tillfället är en fristående fortsättning på ett kompetensutvecklingstillfälle som genomförts på Navet hösten 2023. Du behöver inte ha gått del 1 för att kunna delta på del 2.

För vem?
Sjuhärads lärare i årskurs 7-9 som undervisar S0-/NO-ämnen eller Hem- och konsumentkunskap. Dagen är kostnadsfri för Navets avtalskommuner. Övriga kommuner är välkomna att delta mot avgift.

Innehåll?
En praktisk, utmanande och tankeväckande dag. Från de stora sammanhangen till de specifika detaljerna inom de tre perspektiven ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Fördjupningsområden inom:
– Konsumtion; matfrågor samt kläder & textil

– Klimat – bredare perspektiv, men även djupdykningar inom specifika områden, t.ex. vad säger forskningen?

– Nulägesbeskrivning  (t ex tipping points, planetära gränser, IPCC mm).

– Klimatångest och framtidstro- i första hand kopplat till våra ungdomars upplevelser, men även varför vi beter oss som vi gör.

Praktiska workshopinslag som är direkt tillämpbara i  undervisningen.