Kalender »

Kompetensutveckling inom hållbar utveckling

För Sjuhärads lärare i årskurs 7-9 som undervisar S0-/NO-ämnen eller Hem- och
konsumentkunskap. Dagen är kostnadsfri för Navets avtalskommuner. Övriga kommuner är välkomna att delta mot avgift.

En praktisk, utmanande och tankeväckande dag. Från de stora sammanhangen till de specifika detaljerna inom de tre perspektiven ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Fortbildningsdagens innehåll har utformats i linje med skolinspektionens nyligen utgivna rapport “Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling – Att ge elever
handlingskompetens för de stora utmaningarna.”


Under dagen kommer deltagarna att få titta närmare på:

  • Hållbara case och scenarier som utmanar vårt sätt att tänka
  • Praktiska workshopinslag som är direkt tillämpbara i undervisningen
  • Att undervisa för delaktighet inom Hållbar utveckling
  • Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet
  • Globala målens djupgående inriktningar och intentioner. Vad döljer sig bakom rubriker och klara färger?

Dag: 17 augusti
Tid: kl 9.00 – 15.30
Var: Navet science center, Skaraborgsvägen 1A Borås

Navet bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. Lunch äts på egen hand.