Kalender »

Lunchseminarie om Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel

Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel möjliggör för kommun och region att i samverkan testa och utveckla nya arbetssätt för att fler barn och unga ska klara sin skolgång.

Den 17 april presenteras projektet Socialt Hållbart Föräldraskapsstöd som Navet driver tillsammans med Borås stad.