Kalender »

Pojkar och Framtidstro – Seminarie

Alla barn och unga har rätt till en bra start i livet, god hälsa, utbildning och framtidstro. Många gånger har dock barnen redan från start olika förutsättningar i livet. Pojkar som grupp presterar till exempel sämre än flickor, vilket är en av skolans stora utmaningar då många pojkar går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Insatser tidigt i livet kan utjämna dessa skillnader och vara helt avgörande i ett barns liv. Men hur gör vi?

Fredrik Zimmerman från Högskolan i Borås berättar varför pojkar presterar sämre och ger exempel på förskolor och skolor som arbetat för att få pojkar att prestera bättre (samtidigt som flickor får en bättre skolvardag).

Dag: 25 oktober
Tid: klockan 8:30 – 9:30.
Kaffe eller te och fralla serveras från 08:00.
Plats: Lilla Navet, ingång via Navets huvudentré. Skaraborgsvägen 1A.

Boka din plats genom att klicka på länken här under. ​​​​​​  

Tidiga insatser: Hur gör vi?

Hösten 2023 inviger Navet inviger utställningen SmåFysik, en utställning som stärker det vetenskapliga kapitalet för de allra yngsta. I anslutning till detta bjuder Navet science center och Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad in till två seminarier på temat Tidiga insatser: Hur gör vi?

Navet science center och Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad vill sprida kunskap och inspirera till att arbeta med tidiga insatser för de yngsta barnen.