Fira demokratin

Utställningen "Fira demokratin!" är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar i landet under jubileumsperioden. Just nu finns utställningen i KUBEN på Navet och kan ses alla dagar vi har öppet för allmänheten fram till den 24 september.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Nu uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum.

Fira demokratin är en utställning som visas runt om i landet under 2019–2022. Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.