image description

Forskarfredag

Den sista fredagen i september är utlyst som Reaserchers' night av EU-kommissionen. Så den 30 september 2022 firas ForskarFredag runt om i hela Europa och det erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul det är med forskning.  

Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. 

I Borås arrangeras ForskarFredag i samarbete mellan Högskolan i Borås, Textilmuseet och NAVET science center.  Programmet innehåller bland annat studiebesök för högstadieelever, föreläsningar, pop up-forskning på stan, möten mellan doktorander och gymnasieelever. 

 

Under fredagen kan du träffa Navet och Högskolan i Borås på ICA City Knalleland

Visste du att det går att göra glass med hjälp av flytande kväve? Kom och experimentera med Navet på ICA City Knalleland. Fredagen den 30 september firar vi ForskarFredag genom att utforska kyla och olika köldblandningar tillsammans med Navets pedagoger.  

Ulla Lindberg har forskat inom resursåtervinning och hur kylvarors placering i affärer påverkar energianvändningen. Utifrån sin forskning har hon hjälpt ICA City Knalleland med placeringen av varor. Ulla Lindberg finns på plats för att berätta mer om sin forskning.

ForskarFredag vill skapa nyfikenhet och intresse för högre utbildning hos unga och visa på forskningens och forskarnas viktiga roll i vardagen. ForskarFredag samordnas av Vetenskap & Allmänhet och uppmärksammas internationellt under namnet Researchers’ Night.

Var? ICA City Knalleland

När? 30 september klockan 13 - 15.

Hela programmet