image description

Hållbarhetsfestivalen

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland har funnits runt om i Sverige sedan 2010 med syftet att öka samverkan och lyfta lokala aktörer som arbetar med hållbarhetsfrågorna. Detta bygger på att olika samhällsaktörer på en ort under en tidsperiod bjuds in att ordna arrangemang om viktiga framtidsfrågor kopplat till omställningen till ett hållbart samhälle. Festivalen är en möjlighet att lyfta och duplicera goda exempel, nå ut bredare, visa hur mycket som faktiskt görs och och inspirera till vidare handling om att göra ännu mera och ännu fortare!

Förutom Framtidsveckan i Göteborg finns liknande arrangemang i form av Framtidsveckan i Alingsås, Hållbarhetsveckan i Mölndal och från och med i år Borås. Möjligheten att delta på lokala arrangemang om hållbarhetsfrågorna skiljer sig såldes åt beroende på var i regionen man bor. Genom att skapa en plattform för en hållbarhetsvecka för hela Västra Götaland kan fler aktörer, tex. mindre kommuner på landsbygden, delta och skapa uppmärksamhet och engagemang kring hållbarhetsfrågorna