HELA-projektet

HELA – Holistiskt engagerat lärande är en social investering som finansierats av VGR – Västra Götalandsregionen. I HELA samverkar flera offentliga organisationer från kommun och region med det gemensamma målet att minska den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar. Projektet syftar även till att fler ska bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet minskar.  

För att må gott och trivas i livet behöver alla människor uppleva en känsla av sammanhang. Genom att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inför det som sker i livet får människor möjlighet att förstå sin omvärld. Trygga relationer utgör grunden till allt lärande.

HELA betyder Holistiskt Engagerat Lärande för Alla och är en investering som pågick i ett och ett halvt år på 23 skolor och förskolor. Syftet har varit att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Det gemensamma övergripande målet har varit att fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet ska minska.

Rapport HELA - Contextio

Följeforskningsrapport HELA - Högskolan i Borås

Länk till boken HELA - Att skapa trygga relationer

Pressmeddelande om HELA-projektet