image description

Kemins dag

Kemins Dag är ett årligt återkommande arrangemang för att nå ut till unga och få dem intresserade av kemi. Årets tema är Kreativitet eftersom FN utsett 2021 till International Year of Creative Economy for Sustainable Development.

Kemins Dag firas i hela landet, bland annat med hjälp av materialpaket från IKEM, Innovations och kemiindustrierna i Sverige, paket som innehåller roliga och pedagogiska experiment, lärar- och elevinstruktioner.

På Navet upppmärksmar vi dagen med elevteman, kemiexperiment för besökare på Navet 22-23 oktober! I år kombinerar vi två områden som vi gillar extra mycket – nämligen firandet av Kemins dag och Halloween! Det finns få saker som är så bra tillsammans som riktigt kul kemiexperiment och monster, spöken och zombies inför Halloween. Kemins dag återkommer varje år och har som målsättning att väcka och sprida intresset för kemi. Den firas med massor av spännande aktiviteter i skolor och på olika science center.

Veckans experimentsida helsida i Borås Tidning innehåller också experiment på årets tema. Bt-experimentet finns på Navets hemsida och Borås tidnings hemsida  

FN har utlyst år 2020 till det internationella växtskyddsåret (International Year of Plant Health). Under året lyfts växtskyddsfrågor upp över hela världen. Initiativet till temaåret kom från Finlands jord- och skogsbruksministerium. Växthälsan är globalt sett en mycket viktig fråga med tanke på både livsmedelstryggheten och skogsbruket nu då klimatuppvärmningen bidrar till ökad spridning av växtskadegörare LÄNK