image description

Kulturkatalogen Väst

Sök bidrag för ditt besök på Navet! Via Kulturkatalogen Väst kan barn och unga få bidrag för att besöka Navet. 

I Kulturkatalogens senaste nyhetsbrev kan du läsa mer om Navet

Kulturkatalogen riktar sig till dig som är kultursamordnare, pedagog, fritidsledare, föreningsaktiv eller annan kulturarrangör i Västra Götaland.I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Länk till Kulturkatalogen Väst (skriv Navet i sökfältet)