Möte & konferens

NAVET som plats för möten och konferenser

Navet är ett mycket uppskattat Science center mitt i Borås. På ett för många oväntat sätt utmanas och lär du dig här om matematik, teknik och hållbar utveckling - oftast genom att själv få delta. Eftersom Navets personal brinner för kunskapen ur ett sant mänskligt perspektiv är de interaktiva utställningarna, workshoparna och pedagogiken på samma gång kittlande och tankeväckande - eftersom alla sinnen används och berörs.

Visionen för Navet är att varje människas möte med naturvetenskap och teknik ska kännas glädjefullt och inspirerande. Att själv delta och förmera upplevelsen är därför extra viktigt.

Navet erbjuder möjlighet att ordna aktiviteter, konferenser och utbildningar i spännande lokaler för mellan 10 och 400 personer. Kuben är den största lokalen, en överbyggd innergård där ytterväggar blivit innerväggar, där detaljer som portar och belysning finns kvar. Kuben erbjuder ett stort flexibelt rum för möblering i biosittning eller vid bord, kanske en mässa eller en föreställning. Fast scen, ljud, projektor och ljusteknik. 

Kuben är en överbyggd innergård där ytterväggar blivit innerväggar, detaljer som portar och belysning finns kvar. 

Navets lokaler erbjuder spännande kreativa miljöer, med medarbetarna som har lång erfarenhet av att ta emot större sällskap.

Exempel på aktiviteter:
Alla Navets aktiviteter bygger på samarbete och ger stor möjlighet att ha kul tillsammans, samtidigt som kunskaper och nya insikter fås automatiskt. Navets lokaler erbjuder spännande kreativa miljöer och passar även bra för konferenser. Dessutom har medarbetarna lång erfarenhet av större grupper.

Fem förslag på aktiviteter:

· En resa ut i Universum.

· Bli kriminaltekniker och lös ett kriminalfall i Navets krimlab.

· Utmaningar i matematik, träffa en matematiker i Navets matematikpalats.

· Skattjakt i alla Navets utställningar.

Kombinera er personaldag med aktiviteter under ledning av NAVETs pedagoger. Boka ett mötesrum på NAVET för er APT och lägg till en guidad visning i någon av våra utställningar. 

På NAVET serveras du alltid KRAV och Fair trade kaffe och te.