image description

Navet bäst i Sverige

NAVET science center är bäst i Sverige 

Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!

För fjärde året i rad placerar sig Navet på delad förstaplats. Navet och Teknikens hus i Luleå får 35 av 40 poäng i Skolverkets kvalitetsbedömning. Poängen ligger till grund till fördelning av det permanenta verksamhetsstödet*.

Speciellt roligt och betydelsefullt är det att Navet får fem av fem möjliga poäng i följande kategorier:

  • Lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras
  • Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer
  • Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn

 

Verksamhetschef Lotta Johansson: Vår vision är att; Alla vill veta mer, alla vill lära mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle. Navet försöker alltid skapa engagerande möten. Vi dramatiserar, bygger vackra rum för lärande och vi är många som möter varje grupp eller klass. Det är fantastiskt kul att det får genomslag i Skolverkets kvalitetsbedömning. Vårt nära samarbete med skolorna ger oss inspiration och idéer till nya teman och program. Ju fler verksamheter, människor och tankar desto bättre blir vi.

Det är stor efterfrågan på Navets verksamhet och vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att vi får gott betyg från Skolverket inspirerar oss att arbeta vidare och utvecklas.

Samtliga kategorier som bedöms av Skolverket:

-    Lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras.

-    Anlägger genusperspektiv.

-    Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer.

-    Bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.

-    Samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center.

-    Skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap.

-    Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn.

-    Stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Läs mer om skolverkets kvalitetsbedömning

 

* Det permanenta verksamhetsstödet 25 500 000 kronor fördelas i år mellan 16 science center.

Lotta Johansson                         Anita Holmqvist
0708-849469                             0730-806907

www.navet.com