Nya Bauhaus initiativet

Navet utsedd till partner i EU:s nya Bauhaus – ett europeiskt initiativ för en hållbar framtid

2021.03.18 Det nya europeiska initiativet Bauhaus är en medskapande process, där kreativa aktörer bjuds in för att generera idéer, leda diskussioner och medverka till innovation för ett hållbart och inkluderande samhälle genom nya sätt att agera. Nu har Navet valts ut som partner!

Organisationerna i Bauhaus partnerskap har valts ut för sina möjligheter att nå ut till, inspirera och agera motiverande i nätverk och samarbeten från det lokala till det internationella.

Alla organisationer har god förankring i och arbetar aktivt med främjande av mänskliga rättigheter som frihet, demokrati och jämlikhet.

Partnerorganisationerna kommer att:

  • Medverka i och stödja omformningen av samhället mot ett mer hållbart, inkluderande och trivsamt samhälle i både stad och landsbygd.
  • Arbeta för människors möjligheter att utmana och omforma sina levnadsvillkor genom beteendeförändringar för en mer hållbar livsstil.
  • Uppmärksamma att engagemang i samskapande processer är nödvändiga för att ta fram idéer och initiativ som medverkar till inkludering och nya lösningar.

 

Navet kommer främst att engagera sig i och dela med sig av arbetet med den öppna arenan HUbben, en satsning på Hållbar utveckling för medborgarengagemang och dialog i samverkan. Initiativet Bauhaus går helt i linje med Navets påbörjade arbete med missions strategier för samverkan och förändring. Hela verksamheten i HUbben baseras på de förändringsmöjligheter som ges av Agenda 2030 - de Globala målen och människors inneboende innovationsmöjligheter.

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_sv?fbclid=IwAR0RMiLYm5RqlmmtZ_exFY6EWQvqEJ-ioNAElxuRUi6D4Lgg_hM5RUoa54g

https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_sv